Encontrados 106 resultados para: focul

 • Abrahám a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus pe [umerii] lui Isáac, fiul său; a luat în mâna sa focul şi cuţitul şi au plecat amândoi împreună. (Cartea Genezei 22, 6)

 • Isáac i-a spus lui Abrahám, tatăl său: „Tată!”, iar el a răspuns: „Iată-mă, fiul meu!”. Şi a spus: „Iată focul şi lemnele! Dar unde este animalul pentru jertfă?”. (Cartea Genezei 22, 7)

 • Fiii lui Áaron, preoţii, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea, pe lemnele care sunt pe focul de pe altar. (Cartea Leviticului 1, 8)

 • Să-l taie în bucăţi şi preotul să le pună împreună cu capul şi grăsimea pe lemnele care sunt pe focul care este pe altar! (Cartea Leviticului 1, 12)

 • „Porunceşte-le lui Áaron şi fiilor săi: «Aceasta este legea arderii de tot: arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până dimineaţa, şi focul de pe altar să fie ţinut aprins! (Cartea Leviticului 6, 2)

 • Preotul să îmbrace haina lui de in şi să-şi pună pantalonii pe trup; să ridice cenuşa care a rămas pe altar de la focul arderii de tot şi s-o verse lângă altar! (Cartea Leviticului 6, 3)

 • Focul să ardă pe altar şi să nu se stingă deloc: preotul să ardă în fiecare dimineaţă lemne pe altar, să aşeze arderea de tot pe ele şi să ardă deasupra grăsimea jertfelor de împăcare! (Cartea Leviticului 6, 5)

 • Focul să ardă mereu pe altar şi să nu se stingă!»”. (Cartea Leviticului 6, 6)

 • Nazireul să-şi radă capul consacrat la uşa cortului întâlnirii! Să ia părul capului său consacrat şi să-l pună pe focul care este sub jertfa de împăcare! (Cartea Numerilor 6, 18)

 • Poporul a strigat către Moise; Moise s-a rugat Domnului şi focul s-a stins. (Cartea Numerilor 11, 2)

 • „Spune-i lui Eleazár, fiul lui Áaron, preotul, să scoată cădelniţele din foc şi să arunce focul din ele, căci sunt sfinţite (Cartea Numerilor 17, 2)

 • Pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Córe şi ceata lui când focul i-a devorat pe cei două sute cincizeci de oameni. Şi au fost un semn. (Cartea Numerilor 26, 10)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina