Encontrados 106 resultados para: focul

 • orice lucru care suportă focul să-l treceţi prin foc ca să se purifice, numai să fie curăţit cu apa de purificare! Şi orice lucru care nu suportă focul să-l treceţi prin apă! (Cartea Numerilor 31, 23)

 • din cer te-a făcut să auzi glasul lui ca să te înveţe; şi pe pământ te-a făcut să vezi focul lui cel mare şi ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. (Cartea Deuteronómului 4, 36)

 • aşa cum ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău pe Hóreb în ziua adunării, zicând: «Nu vreau să mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu, nici să văd focul acesta mare, ca să nu mor». (Cartea Deuteronómului 18, 16)

 • Căci focul mâniei mele s-a aprins şi va arde până în adâncul Şeólului, va mistui pământul şi roadele lui, va cuprinde de flăcări temeliile munţilor. (Cartea Deuteronómului 32, 22)

 • El a zis: „Domnul vine din Sínai, răsare peste ei din Seír, străluceşte din muntele Parán, a ieşit din mulţimile sfinte având la dreapta lui focul legii pentru ei. (Cartea Deuteronómului 33, 2)

 • Toţi fiii lui Israél au văzut că focul cobora şi că gloria lui Dumnezeu era peste templu; şi-au plecat faţa la pământ, pe paviment, s-au închinat şi l-au lăudat pe Domnul, zicând: „Căci [Domnul] este bun, căci veşnică este îndurarea lui!”. (Cartea a doua a Cronicilor 7, 3)

 • Să stea căpeteniile noastre în locul întregii adunări! Toţi cei care au locuit cu femei străine în cetăţile noastre să vină la timpul hotărât cu bătrânii şi judecătorii fiecărei cetăţi, până când se va întoarce de la noi focul mâniei Dumnezeului nostru cu privire la acest lucru”. (Cartea lui Ésdra 10, 14)

 • Pe când el încă vorbea, a venit un altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars turma, iar pe tineri i-a devorat. Am scăpat numai eu, ca să-ţi fac cunoscut”. (Cartea lui Iob 1, 16)

 • Căci adunarea celor făţarnici va fi fără rod şi focul va devora corturile celor care mituiesc. (Cartea lui Iob 15, 34)

 • Pământul din care iese pâinea este răscolit în dedesubtul său ca focul. (Cartea lui Iob 28, 5)

 • Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, ca argintul purificat în [focul] cuptorului şi curăţat de pământ de şapte ori; (Cartea Psalmilor 12, 7)

 • Îi vei pune ca pe un cuptor aprins în ziua arătării tale; Domnul îi va mistui în mânia sa şi focul îi va devora. (Cartea Psalmilor 21, 10)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina