Encontrados 727 resultados para: nici

 • Lăcustele au venit peste toată ţara Egiptului şi s-au aşezat în toate ţinuturile Egiptului; şi erau atât de multe lăcuste, cum nu mai fuseseră înainte şi nici nu vor mai fi după. Niciodată nu fuseseră atât de multe lăcuste ca atunci şi nici nu vor mai fi vreodată asemenea. (Cartea Exodului 10, 14)

 • Au acoperit faţa întregii țări şi ţara s-a întunecat; au mâncat toată iarba din țară şi tot rodul pomilor pe care îl lăsase grindina; n-a rămas nimic verde pe copaci, nici în iarba câmpului, în toată ţara Egiptului. (Cartea Exodului 10, 15)

 • Şi va fi strigăt mare în toată ţara Egiptului, cum n-a mai fost şi nici nu va mai fi. (Cartea Exodului 11, 6)

 • Dar la toţi fiii lui Israél, nici măcar un câine nu va lătra, nici la om, nici la animale, ca să ştiţi că Domnul face deosebire între Egipt şi Israél. (Cartea Exodului 11, 7)

 • Au copt din aluatul pe care îl scoseseră din Egipt turte ázime, căci nu dospise, fiindcă fuseseră alungaţi din Egipt şi nu au putut să aştepte, nici să-şi facă provizii. (Cartea Exodului 12, 39)

 • Să se mănânce ázime în timpul celor şapte zile; să nu se vadă la tine nimic dospit, să nu se vadă la tine nici aluat între toate hotarele tale! (Cartea Exodului 13, 7)

 • Coloana de nor nu se depărta ziua dinaintea poporului, nici coloana de foc noaptea. (Cartea Exodului 13, 22)

 • Apele s-au întors şi au acoperit carele, călăreţii şi toată oştirea lui Faraón, care intraseră după ei în mare; şi n-a rămas nici măcar unul dintre ei. (Cartea Exodului 14, 28)

 • Au păstrat-o până dimineaţă, după cum poruncise Moise; nu s-a stricat, nici nu au fost viermi în ea. (Cartea Exodului 16, 24)

 • Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! (Cartea Exodului 20, 4)

 • Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale! (Cartea Exodului 20, 10)

 • Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!”. (Cartea Exodului 20, 17)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina