Encontrados 727 resultados para: nici

 • „Vin şi băutură tare să nu bei nici tu, nici fiii tăi care sunt cu tine când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta este o lege veşnică, din generaţie în generaţie (Cartea Leviticului 10, 9)

 • Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt; să nu vă contaminaţi cu nici o târâtoare care se târăşte pe pământ! (Cartea Leviticului 11, 44)

 • [Aceasta] să fie pentru voi lege veşnică: în luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să vă umiliţi sufletele; să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru! (Cartea Leviticului 16, 29)

 • De aceea le-am zis fiilor lui Israél: „Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru să nu mănânce sânge!”. (Cartea Leviticului 17, 12)

 • Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fiicei ei! Să nu iei pe fiica fiului ei şi nici pe fiica fetei ei ca să le descoperi goliciunea. Sunt rude de sânge: este o nelegiuire! (Cartea Leviticului 18, 17)

 • Să ţineţi legile şi poruncile mele şi să nu faceţi niciunul dintre aceste lucruri abominábile, nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru! (Cartea Leviticului 18, 26)

 • Să nu faceţi nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, de greutate şi de capacitate! (Cartea Leviticului 19, 35)

 • Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci este descoperită ruda ta de sânge! Ei îşi vor purta vinovăţia. (Cartea Leviticului 20, 19)

 • Să nu-şi ia de soţie o prostituată sau una dezonorată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor! (Cartea Leviticului 21, 7)

 • Să nu se ducă la niciun mort şi să nu se facă impur [nici] pentru tatăl lui, nici pentru mama sa! (Cartea Leviticului 21, 11)

 • Să nu o ia nici văduvă, nici pe cea lăsată, nici pe cea dezonorată sau prostituată, ci să ia de soţie o fecioară din poporul său! (Cartea Leviticului 21, 14)

 • nici cel care are piciorul rupt sau mâna ruptă; (Cartea Leviticului 21, 19)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina