Encontrados 727 resultados para: nici

 • Să nu faci rău niciunei văduve, nici orfanului! (Cartea Exodului 22, 21)

 • Să nu fii părtinitor nici cu cel sărac la judecată! (Cartea Exodului 23, 3)

 • Să nu faci alianţă cu ei, nici cu zeii lor! (Cartea Exodului 23, 32)

 • Să nu aduceţi pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare şi să nu turnaţi pe el jertfă de băutură! (Cartea Exodului 30, 9)

 • ,,Când vei face recensământul fiilor lui Israél şi îi vei număra, fiecare să dea Domnului un preţ de răscumpărare pentru sufletul său, ca să nu fie nici o nenorocire între ei cu prilejul recensământului. (Cartea Exodului 30, 12)

 • [Moise] a zis: ,,Nu este sunet de cântec de victorie, nici sunet de cântec de înfrângere, ci eu aud un sunet de cântare”. (Cartea Exodului 32, 18)

 • Nimeni să nu se suie cu tine şi nimeni să nu se arate pe tot muntele; nici boi, nici oi să nu pască la poalele muntelui acestuia!”. (Cartea Exodului 34, 3)

 • Moise a dat porunca să se spună în tabără ca nimeni, nici bărbat, nici femeie, să nu mai aducă daruri pentru sanctuar. Iar poporul a încetat să mai aducă. (Cartea Exodului 36, 6)

 • Nicio ofrandă pe care o veţi aduce Domnului să nu fie făcută cu aluat, pentru că nimic din ceea ce este dospit şi nici mierea nu pot fi arse în foc pentru Domnul! (Cartea Leviticului 2, 11)

 • Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri în toate locurile unde veţi locui: să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge!»”. (Cartea Leviticului 3, 17)

 • Dacă nu va putea să aducă nici două turturele, nici doi pui de porumbel, să aducă darul său ca jertfă pentru păcat a zecea parte dintr-o éfă de făină aleasă! Să nu pună pe ea untdelemn şi să nu adauge tămâie, căci aceasta este o jertfă pentru păcat! (Cartea Leviticului 5, 11)

 • Să nu mâncaţi niciun fel de sânge – nici de pasăre, nici de animal – în niciun loc unde veţi locui! (Cartea Leviticului 7, 26)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina