Encontrados 154 resultados para: Józsue

 • Józsue úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, s kivonult, hogy megütközzék az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Hurral fölment a domb tetejére. (Kivonulás könyve 17, 10)

 • Józsue kardélre hányta az amalekitákat és hadi népüket. (Kivonulás könyve 17, 13)

 • Amikor Józsue a nép lármáját hallotta, így szólt Mózeshez: "A táborban csatazaj van." (Kivonulás könyve 32, 17)

 • Az Úr szemtõl szemben beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával beszél. Azután visszatért a táborba, szolgája azonban, az ifjú Józsue, Nun fia, nem hagyta el a sátort. (Kivonulás könyve 33, 11)

 • Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s azt mondta: "Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!" (Számok könyve 11, 28)

 • Azok közül meg, akik az országot kikémlelték, Józsue, Nun fia s Kaleb, Jefunne fia, megszaggatták ruhájukat, (Számok könyve 14, 6)

 • Azok közül a férfiak közül, akik elmentek, hogy az országot kifürkésszék, csak Nun fia, Józsue és Jefunne fia, Kaleb maradt életben. (Számok könyve 14, 38)

 • Mert nekik az Úr tudtukra adta, hogy meg kell halniuk a pusztában. Így egy sem maradt életben közülük, csak Jefunne fia, Káleb, és Nun fia, Józsue. (Számok könyve 26, 65)

 • "Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia. (Számok könyve 34, 17)

 • Józsue, Nun fia, aki mindig szolgálatodra van, csak õ jut el oda. Bátorítsd, mert neki kell majd Izrael számára meghódítania. (Második Törvénykönyv 1, 38)

 • Az Úr, a te Istened maga fog elõtted vonulni, õ fogja ezeket a népeket elõtted megsemmisíteni, hogy örökükbe léphess. Józsue fog éleden haladni, amint az Úr mondta. (Második Törvénykönyv 31, 3)

 • Aztán így szólt az Úr Mózeshez: "Nézd, napjaid a halál felé hajlanak. Hívasd Józsuét, s menjen be a megnyilatkozás sátorába, hogy kiadhassam neki parancsaimat!" Mózes és Józsue tehát beléptek a megnyilatkozás sátorába. (Második Törvénykönyv 31, 14)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina