Encontrados 606 resultados para: együtt

 • De a fiatal lányokat, akik még nem voltak együtt férfival, hagyjátok magatoknak életben. (Számok könyve 31, 18)

 • az emberek közül azoknak a lányoknak a száma, akik még nem voltak együtt férfival, összesen 32000 lelket tett ki. (Számok könyve 31, 35)

 • Azoknak a városoknak a száma tehát, amelyeket át kell engednetek Lévi fiainak, összesen negyvennyolcat tesz ki, a hozzájuk tartozó legelõkkel együtt. (Számok könyve 35, 7)

 • Ezt a földet foglaltuk el akkoriban. Az Arnon-patak mentén fekvõ Aroertõl kezdve Ruben és Gád fiainak adtam, Gileád hegyének a felével, és annak városaival együtt. (Második Törvénykönyv 3, 12)

 • Ami Ruben fiának, Eliabnak a fiaival, Datánnal és Abirammal történt: megnyílt és elnyelte õket a föld egész Izrael közepette; családjaikkal, sátraikkal és minden holmijukkal együtt. (Második Törvénykönyv 11, 6)

 • amellyel dicsõítitek az Urat. S örüljetek az Úr, a ti Istenetek színe elõtt, ti és fiaitok és leányaitok, szolgáitok és szolgálóitok, a levitával együtt, aki körötökben él, mivel nem kapott részt veletek az örökségbõl. (Második Törvénykönyv 12, 12)

 • aztán mindent, amit zsákmányolsz, hordj össze a piacon, s a várost mindazzal együtt, amit zsákmányoltál benne, égesd el, áldozatul az Úrnak, a te Istenednek. Maradjon örökre romhalmaz, nem szabad újjáépíteni! (Második Törvénykönyv 13, 17)

 • Ha útközben meglátsz a fán vagy a földön egy madárfészket, amelyben fiókák vagy tojások vannak, s az anyamadár rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne fogd meg az anyamadarat a fiókákkal együtt. (Második Törvénykönyv 22, 6)

 • Ha valaki feleségül vesz egy nõt, együtt él vele, de aztán megunja, (Második Törvénykönyv 22, 13)

 • Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten haljanak meg, a férfi is, aki együtt hált az asszonnyal, meg az asszony is. Irtsd ki, ami gonosz, Izraelbõl! (Második Törvénykönyv 22, 22)

 • Ha egy érintetlen leánnyal, aki el van jegyezve valamely férfival, a városban találkozik egy másik férfi és együtt hál vele, (Második Törvénykönyv 22, 23)

 • Ha ellenben a határban találkozik a férfi az eljegyzett lánnyal, s erõszakkal teszi magáévá, úgy hál vele együtt, akkor csak a férfi haljon meg, aki együtt hált vele. (Második Törvénykönyv 22, 25)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina