1. Én vagyok az igazi szõlõtõ, s Atyám a szõlõmûves.

2. Minden szõlõvesszõt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen.

3. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek.

4. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szõlõvesszõ nem teremhet maga, csak ha a szõlõtõn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

5. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk. Aki bennem marad, s én benne, az bõ termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.

6. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szõlõvesszõt, ha elszárad. Összeszedik, tûzre vetik és elég.

7. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok.

8. Azáltal dicsõül meg Atyám, hogy bõ termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

9. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.

10. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.

11. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.

12. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.

13. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.

14. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.

15. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.

16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tõle.

17. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

18. Ha gyûlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem elõbb gyûlölt, mint titeket.

19. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyûlöl benneteket a világ.

20. Gondoljatok a tõlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.

21. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

22. Ha nem jöttem és nem tanítottam volna õket, nem volna bûnük. De így nincs mentségük bûneikre.

23. Aki engem gyûlöl, Atyámat is gyûlöli.

24. Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bûnük. De látták ezeket, mégis gyûlölnek engem is, Atyámat is.

25. Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyûlöltek.

26. Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, õ majd tanúságot tesz rólam.

27. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettõl fogva velem voltatok.

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina