1. Jóval azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izraelnek minden ellenségétõl, amely körülvette - Józsue is megöregedett és elõre haladt a korban -,

2. Józsue összehívta egész Izraelt, véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselõit, és így szólt hozzájuk: "Öreg vagyok és éltes.

3. Ti tanúi voltatok mindannak, amit az Úr, a ti Istenetek a szemetek láttára tett ezekkel a népekkel. Az Úr, a ti Istenetek harcolt értetek.

4. Nézzétek, törzseiteknek örökségül kisorsoltam azokat a népeket, amelyeknek a meghódítása még hátra van, s azokat is, amelyeket kiirtottam a Jordántól egészen a Nagy-tengerig, nyugaton.

5. Az Úr, a ti Istenetek maga ûzi majd el õket elõletek, s ti birtokba veszitek a földet, amint az Úr, a ti Istenetek megígérte nektek.

6. Legyetek nagyon erõsek, s tartsatok meg és teljesítsetek mindent, ami Mózes törvénykönyvében írva van, ne térjetek el tõle sem jobbra, sem balra,

7. s ne keveredjetek össze azokkal a népekkel, amelyek még megmaradtak körötökben. Ne ejtsétek ki isteneik nevét, ne szólítsátok meg õket eskütételkor, ne szolgáljatok nekik, s ne boruljatok le elõttük.

8. Ragaszkodjatok inkább a ti Uratokhoz, Istenetekhez, amint a mai napig tettétek.

9. Ezért az Úr is elûzött elõletek nagy és erõs népeket, senki sem volt képes eddig a napig nektek ellenállni.

10. Közületek egy ezret üldözött, mivel az Úr, a ti Istenetek maga harcolt értetek, amint megígérte.

11. Tehát nagyon ügyeljetek arra - az életetek függ tõle! -, hogy az Urat, a ti Isteneteket szeressétek!

12. Ha azonban elpártoltok, s azoknak a népeknek a maradékához csatlakoztok, amelyek köztetek maradtak, velük összeházasodtok és kölcsönös kapcsolatot tartotok fenn velük,

13. akkor tudjátok meg, hogy az Úr, a ti Istenetek nem ûzi el többé elõletek azokat a népeket. Inkább háló és csapda lesznek számotokra, tüske az oldalatokban és por a szemetekben, míg el nem tûntök errõl a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek.

14. Nézzétek, én ma minden ember útjára lépek. Ismerjétek el szívetek, lelketek mélyébõl, hogy azokból az ígéretekbõl, amelyeket az Úr, a ti Istenetek tett nektek, egy sem hiúsult meg, minden beteljesedett értetek. Nem hiúsult meg egyetlen egy sem.

15. De amint az Úr, a ti Istenetek ígéretei beteljesedtek, ugyanúgy valóra váltja az Úr fenyegetéseit is egészen addig, hogy elûz benneteket arról a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek.

16. Igen, ha megszegitek a szövetséget, amelyet az Úr, a ti Istenetek kíván tõletek, ha elmentek más isteneknek szolgálni, ha leborultok elõttük, akkor fellángol ellenetek az Úr haragja, és hamarosan eltûntök arról a jó földrõl, amelyet adott nektek."

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina