1. Józsue kora reggel fölkelt, és Sittimbõl útra kelt Izrael fiaival. Eljutottak a Jordánig, és míg át nem keltek, ott töltötték az éjszakát.

2. Három nap elteltével az elöljárók bejárták a tábort

3. és megparancsolták a népnek: "Ha meglátjátok az Úr, a ti Istenetek szövetségének ládáját és a Lévi fiai közül való papokat, akik viszik, akkor arról a helyrõl, ahol vagytok, induljatok el és kövessétek õket,

4. hogy tudjátok, melyik úton kell mennetek, mert még sohasem jártatok azon az úton. De köztetek és a láda között legyen mintegy 2000 könyöknyi távolság: Ne menjetek hozzá közel!"

5. Józsue így szólt a néphez: "Szentelõdjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben."

6. A papoknak pedig ezt mondta Józsue: "Emeljétek föl a szövetség ládáját és haladjatok vele a nép élén!" Ezek fölemelték a szövetség ládáját és a nép elõtt haladtak.

7. Az Úr így szólt Józsuéhoz: "Ma elkezdelek naggyá tenni egész Izrael szemében, hogy így megtudja: veled vagyok, amint Mózessel vele voltam.

8. De parancsold meg a szövetség ládáját vivõ papoknak: Mihelyt a Jordán vizéhez értek, magában a Jordánban álljatok meg."

9. Józsue tehát így szólt Izrael fiaihoz: "Gyertek és halljátok az Úr, a ti Istenetek szavát!"

10. Aztán így folytatta Józsue: "Errõl tudjátok meg, hogy élõ Isten van köztetek, s hogy biztosan elûzi elõletek a kánaániakat, hetitákat, hivvitákat, perizitákat, girgasitákat, amoritákat és jebuzitákat:

11. az Úrnak, az egész föld Urának ládája átkel elõttetek a Jordánon.

12. Válasszatok ki Izrael törzsébõl tizenkét férfit, mindegyik törzsbõl egyet.

13. Mihelyt a papoknak a talpa, akik az Úrnak, az egész föld Urának ládáját viszik, a Jordán vizét éri, a Jordán vize kettéválik, a lefelé menõ elfolyik, a felülrõl jövõ egy tömeggé merevedik."

14. Amikor tehát a nép tábort bontott, hogy átkeljen a Jordánon, a papok a szövetség ládáját a nép elõtt vitték.

15. Amikor a ládát vivõk a Jordánhoz értek, s ezeknek a papoknak a lába a vizet érte - a Jordán az egész aratási idõben túláradt a medrén -,

16. a felülrõl jövõ víz megállt, s egyetlen tömeggé állt össze, nagy távolságon, egész Cártán határáig; közben az arabok tengere vagy a Sós-tenger felé folyó víz teljesen elapadt. A nép átkelt, Jerikóval szemben.

17. A papok, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, száraz talajon álltak, mozdulatlanul, a Jordán közepén. Egész Izrael szárazon kelt át, míg az egész nép át nem ért a Jordánon.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina