1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. Mondd meg Izrael fiainak: Aki Izrael fiai közül, vagy az Izraelben tartózkodó idegenek közül fiait Molochnak áldozza, az haljon meg. Az ország népe kövezze meg,

3. s én is ellene fordulok, és kiirtom népébõl, mivel azzal, hogy fiát feláldozta Molochnak, beszennyezte szentélyemet és megszentségtelenítette nevemet.

4. Ha az ország népe olyan ember fölött, aki egyik fiát Molochnak áldozza, szemet huny, és nem adja halálra,

5. akkor magam fordulok az illetõ ellen és nemzetsége ellen. Kiirtom õket a népbõl, és azokat is mind, akik egyetértettek velük abban, hogy Molochnak hódoljanak.

6. Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást ûzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népébõl.

7. Szentelõdjetek meg tehát, és legyetek szentek, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

8. Tartsátok meg törvényeimet és éljetek szerintük, hiszen én, az Úr teszlek szentté benneteket.

9. Tehát aki megátkozza apját vagy anyját, az haljon meg. Mivel apját, anyját átkozta, vére visszahull rá.

10. Ha valaki férjes nõvel házasságtörést követ el, mégpedig: aki embertársának feleségével házasságtörést követ el, az halállal lakol; õ is, bûntársa is.

11. Aki apjának feleségével hál, az az apja meztelenségét fedi föl, azért mindkettõjüknek meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk.

12. Ha valaki együtt hál menyével, mindkettõnek meg kell halnia. Beszennyezték magukat, vérük visszahull rájuk.

13. Ha valaki férfival hál együtt, úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság, amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk.

14. Ha valaki feleségül vesz egy asszonyt és annak anyját, ez vérfetõzés: õt is, az asszonyokat is el kell égetni, hogy ne legyen köztetek vérfertõzés.

15. Ha valaki állattal hál együtt, meg kell halnia, és az állatot is meg kell ölni.

16. Ha egy asszony állathoz közeledik, hogy vele háljon, öljétek meg az asszonyt is, az állatot is. Meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk.

17. Ha valaki feleségül veszi nõvérét, apjának lányát, vagy anyjának lányát, s fölfedik egymás meztelenségét, az gyalázatos dolog. Ki kell õket irtani népük tagjainak színe elõtt. Mivel feltárta nõvérének meztelenségét, viselje bûnének büntetését.

18. Aki havi vérzése idején együtt hál egy asszonnyal, s fölfedi meztelenségét, az vérének forrását mezteleníti le, azért mindkettõjüket ki kell irtani a népbõl.

19. Ne fedd föl sem anyád nõvérének, sem apád nõvérének meztelenségét. Az ilyen a saját testének meztelenségét fedi föl, azért viseljék bûnük büntetését.

20. Ha valaki apai nagybátyja feleségével hál, és fölfedi meztelenségét, viseljék bûnük büntetését, és haljanak meg gyermek nélkül.

21. Ha valaki nõül veszi testvére feleségét, ez tisztátalanság, mivel testvérének meztelenségét fedi föl, ezért haljanak meg gyermek nélkül.

22. Tartsátok meg minden törvényemet, minden parancsomat és éljetek szerintük: akkor nem okád ki a föld benneteket, ahová vezetlek, hogy ott lakjatok.

23. Ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait, amelyeket elûztem elõletek, mivel elkövették mindezeket a dolgokat és megutáltam õket.

24. Nektek azonban ezt mondtam: Birtokba veszitek földjüket, nektek adom tulajdonul a tejjel-mézzel folyó földet. Én, az Úr, a ti Istenetek választottalak ki benneteket ezek közül a népek közül.

25. Ezért különböztessétek meg a tiszta állatot a tisztátalantól, a tiszta madarat a tisztátalantól. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal az állatokkal, azokkal a madarakkal és semmivel, ami a földön mászkál: én különítettem el tõletek, mint tisztátalant.

26. Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy az enyéim legyetek.

27. Azt a férfit és asszonyt, aki közületek halottlátó vagy jós lesz, halálra kell adni, meg kell kövezni, vérük visszahull rájuk."

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina