1. Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży!

2. Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów,

3. bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.

4. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga,

5. przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.

6. Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara.

7. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy,

8. ale możnym grozi surowe badanie.

9. Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli.

10. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony.

11. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.

12. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

13. uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

14. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.

15. O niej rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:

16. sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

17. Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość,

18. miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności,

19. a nieśmiertelność przybliża do Boga.

20. Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa.

21. Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki.

22. Oznajmię, czym jest Mądrość i jak się zrodziła, i nie zakryję przed wami tajemnic. Pójdę jej śladem od początku stworzenia, jej znajomość wydobędę na światło i prawdy nie pominę.

23. Nie pójdę też drogą zżerającej zazdrości, bo ona z Mądrością nie ma nic wspólnego:

24. wielu mądrych to zbawienie świata, a król rozumny to szczęście narodu.

25. Posłuchajcie więc słów moich, a odniesiecie korzyść.

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina