Found 2330 Results for: amikor

 • Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki - bár bõven van neki a világ javaiból -, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja elõle a szívét? (Szent János I. levele 3, 17)

 • Amikor valaki látja, hogy testvére bûnt követ el, de ez a bûn nem jelenti számára a halált, imádkozzék érte, és életet szerez annak, aki a halállal egyenlõ bûnnel vétkezik. Van halált jelentõ bûn is; nem az ilyenrõl mondom, hogy könyörögjön érte. (Szent János I. levele 5, 16)

 • Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek, és tanúsították, hogy igaz vagy, s az igazság útján jársz. (Szent János III. levele 1, 3)

 • Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazság útján járnak. (Szent János III. levele 1, 4)

 • jóllehet még Mihály fõangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a sátánnal, csak ennyit mondott: "Büntessen meg az Úr!" (Szent Júdás levele 1, 9)

 • Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: "Ne félj! Én vagyok az elsõ és az utolsó (Jelenések könyve 1, 17)

 • Tudom, hol lakol; ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodol a nevemhez, nem tagadtad meg hitemet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hûséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. (Jelenések könyve 2, 13)

 • Amikor átvette a könyvet, a négy élõlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány elõtt. Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje - ezek a szentek imádságai. (Jelenések könyve 5, 8)

 • Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élõlény szólt: "Jöjj!" (Jelenések könyve 6, 3)

 • Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élõlény szólt: "Jöjj!" Ekkor fekete lovat láttam, lovasa mérleget tartott a kezében. (Jelenések könyve 6, 5)

 • Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élõlény szólt: "Jöjj!" (Jelenések könyve 6, 7)

 • Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. (Jelenések könyve 6, 9)


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina