Found 327 Results for: istene

 • Csakugyan kivonul Saul, amint hallotta szolgád? Uram, Izraelnek Istene, add tudtára szolgádnak!" Az Úr ezt felelte: "Kivonul." (Sámuel I. könyve 23, 11)

 • Dávid ezt válaszolta Abigailnak: "Legyen áldott az Úr, Izrael Istene, hogy ma utamba küldött. (Sámuel I. könyve 25, 32)

 • De amint igaz, hogy az Úr, Izrael Istene él, aki megoltalmazott tõle, hogy szomorúságot okozzak neked: ha nem siettél volna elém, hajnalra nem maradt volna élve Nabal (nemzetségébõl) egyetlen férfi sem." (Sámuel I. könyve 25, 34)

 • Dávidnak egyre nõtt a hatalma, és vele volt az Úr, a Seregek Istene. (Sámuel II. könyve 5, 10)

 • Így örökre népeddé tetted népedet, Izraelt, s magad lettél, Uram, az Istene. (Sámuel II. könyve 7, 24)

 • Akkor örökké dicsõítik majd a nevedet, és így beszélnek: Izraelnek a Seregek Ura az Istene. Akkor fennmarad szolgádnak, Dávidnak a háza is színed elõtt. (Sámuel II. könyve 7, 26)

 • Mert magad nyilatkoztattad ki, Seregek Ura, Izraelnek Istene, szolgádnak: Házat építek neked. Ezért vette szolgád a bátorságot, hogy ezzel az imával forduljon hozzád. (Sámuel II. könyve 7, 27)

 • Erre Nátán így szólt Dávidhoz: "Magad vagy ez az ember! Ezt mondta hát az Úr, Izrael Istene: Fölkentelek Izrael királyává és kiszabadítottalak Saul kezébõl. (Sámuel II. könyve 12, 7)

 • Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzõjéé; (Sámuel II. könyve 23, 1)

 • Beszélt Jákobnak Istene, Izrael sziklája mondta nekem. Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve uralkodik, (Sámuel II. könyve 23, 3)

 • S beszélt is a király: Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki ma úgy intézte, hogy nemzetségembõl való király üljön trónomra, s ezt szememmel láthatom." (Királyok I. könyve 1, 48)

 • "Magad is tudod, hogy atyámnak nem volt módja templomot építenie az Úr, az õ Istene nevének a háborúk miatt, amelyekkel mindenfelõl szorongatták, míg az Úr lába alá nem vetette ellenségeit. (Királyok I. könyve 5, 17)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina