Found 581 Results for: nekem

 • Az Úr, az ég Istene és a föld Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonaim földjérõl, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem: Ezt a földet utódaidnak adom, õ majd elõtted küldi angyalát, hogy feleséget hozhass onnan a fiamnak. (Teremtés könyve 24, 7)

 • Aztán megkérdezte: "Mondd meg nekem, kinek a lánya vagy? Van-e hely atyád házában, hogy ott töltsük az éjszakát?" (Teremtés könyve 24, 23)

 • "Elõbb add el nekem elsõszülöttségi jogodat" - válaszolta Jákob. (Teremtés könyve 25, 31)

 • Ézsau így szólt: "Na, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsõszülöttségi jog?" (Teremtés könyve 25, 32)

 • Vedd azért vadászszerszámodat, a tegezt és az íjat, menj ki a mezõre, és ejts nekem vadat. (Teremtés könyve 27, 3)

 • Készítsd el ízletesen, ahogy szeretem. Hozd be nekem, majd megeszem, hogy a lelkem megáldjon, mielõtt meghalok." (Teremtés könyve 27, 4)

 • De anyja megnyugtatta: "Az átok, ami neked szól, érjen engem! Hallgass csak rám, menj és hozd ide nekem!" (Teremtés könyve 27, 13)

 • Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." (Teremtés könyve 27, 33)

 • Ezután Rebekka így szólt Izsákhoz: "Meguntam életemet a hetita nõk miatt. Ha Jákob is ilyen hetita nõt vesz feleségül, mint ez itt, egy az ország leányai közül, akkor mi marad még nekem az életbõl?" (Teremtés könyve 27, 46)

 • Ez a kõ, amelyet emlékkõül felállítottam, az Isten háza lesz, és mindenbõl, amit adsz nekem, hûségesen tizedet adok neked." (Teremtés könyve 28, 22)

 • Lábán így szólt Jákobhoz: "Ingyen akarsz nekem szolgálni, mivel rokonom vagy? Mondd meg, mi legyen a béred?" (Teremtés könyve 29, 15)

 • Azután ismét fogant, és fiút szült. Ezt mondta: "Az Úr meghallotta, hogy háttérbe szorultam, azért adta ezt nekem." Simeonnak nevezte el. (Teremtés könyve 29, 33)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina