Found 581 Results for: nekem

 • Jákob így szólt Simeonhoz és Lévihez: "Szerencsétlenségbe sodortok azzal, hogy gyûlöletessé tesztek az ország lakói, a kánaániták és a periziták elõtt. Nekem csak kevés emberem van. Ha összefognak ellenem, legyõznek, és elpusztítanak családommal együtt." (Teremtés könyve 34, 30)

 • Amikor elbeszélte apjának és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: "Mit akar jelenteni ez az álom, amit láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a földig kell hajolnunk elõtted?" (Teremtés könyve 37, 10)

 • Akkor ezt mondta neki: "Menj, és nézz utána, hogy bátyáid és a nyájak jól vannak-e, s hozz nekem hírt róluk." Így elküldte Hebron völgyébõl, s õ Szichembe érkezett. (Teremtés könyve 37, 14)

 • Neki sincs ebben a házban nagyobb hatalma, mint nekem. Semmit sem vont meg tõlem, csak egyedül téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetnék el ilyen súlyos igazságtalanságot és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?" (Teremtés könyve 39, 9)

 • Ekkor a fõpohárnok így szólt a fáraóhoz: "Nekem most vissza kell emlékeznem vétségemre. (Teremtés könyve 41, 9)

 • Azon az éjszakán álmunk volt, nekem és neki, s mindegyikünknek olyan álma, amelyiknek jelentõsége volt számunkra. (Teremtés könyve 41, 11)

 • Erre Izrael így szólt: "Miért okoztátok nekem ezt a fájdalmat, hogy elárultátok az embernek, hogy még egy öcsétek van?" (Teremtés könyve 43, 6)

 • Ezt válaszolták: "Az ember behatóan kérdezõsködött felõlünk, családunk felõl, és megkérdezte: él-e még atyátok és van-e még testvéretek. Mi csak feleltünk a kérdéseire. Nem tudhattuk elõre, hogy ezt fogja mondani: hozzátok el nekem öcséteket." (Teremtés könyve 43, 7)

 • Azután körülnézett és meglátta Benjamint, anyjának fiát. Így szólt: "Ez bizonyára legkisebb öcsétek, akirõl beszéltetek nekem." Azután ezt mondta: "Isten fordítsa feléd kegyét, fiam." (Teremtés könyve 43, 29)

 • Jákob ezt mondta Józsefnek: "A mindenható Isten megjelent nekem Luszban, Kánaán földjén. (Teremtés könyve 48, 3)

 • József így válaszolt atyjának: "Ez a két fiam, akiket Isten nekem adott." Erre azt mondta: "Hozd ide õket, rájuk adom áldásomat." (Teremtés könyve 48, 9)

 • Atyám esküt vett ki tõlem és azt mondta: "Nézd, nekem meg kell halnom. Temessetek el saját sírboltomban Kánaán földjén, amelyet ott készítettem." Most tehát fel szeretnénk oda menni, hogy eltemessem atyámat, azután ismét visszatérek." (Teremtés könyve 50, 5)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina