Found 581 Results for: nekem

 • Földbõl építs nekem oltárt, azon mutasd be az égõáldozatot és a közösségi áldozatot, amelyeket juhaidból és szarvasmarháidból hozol. Eljövök hozzád és megáldalak minden helyen, amelyet kiválasztok, hogy nevemrõl megemlékezzenek. (Kivonulás könyve 20, 24)

 • Ne késlekedj felajánlást tenni szérûd bõségébõl és új borodból. Fiaid közül az elsõszülöttet add nekem. (Kivonulás könyve 22, 28)

 • Így kell tenned szarvasmarháddal és juhoddal is. De az elsõszülött hét napig maradjon anyjánál, s csak a nyolcadik napon ajánld fel nekem. (Kivonulás könyve 22, 29)

 • Az év folyamán háromszor tarts nekem ünnepet. (Kivonulás könyve 23, 14)

 • Kovászos kenyérrel együtt ne ajánld fel nekem a feláldozott állat vérét, s az ünnepi áldozat hája ne maradjon meg másnapra. (Kivonulás könyve 23, 18)

 • Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. (Kivonulás könyve 25, 8)

 • Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. (Kivonulás könyve 28, 1)

 • Beszélj minden mûvészethez értõ emberrel, akiket mûvészi képességgel áldottam meg. Õk készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen kenni és hogy mint pap, nekem szolgálhasson. (Kivonulás könyve 28, 3)

 • Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy õ mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust. (Kivonulás könyve 28, 5)

 • Ezeket add rá bátyádra, Áronra és a fiaira. Kend fel õket, iktasd be és szenteld fel, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 28, 41)

 • A következõ módon kell eljárnod, amikor Áront és fiait fölkened, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost, (Kivonulás könyve 29, 1)

 • Megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy mint papok szolgáljanak nekem. (Kivonulás könyve 29, 44)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina