1. A bölcs fiú örül, ha megintik, az elbizakodott meg sem hallgatja a feddést.

2. Szája gyümölcsébõl jót eszik az ember, a hûtlenek terve erõszakoskodás.

3. Megõrzi életét, aki vigyáz a szájára, aki száját kitátja, arra pusztulás vár.

4. Vágyik a lustának a lelke, de hiába, a szorgalmasnak beteljesül a vágya.

5. Az igaz gyûlöli a hazug beszédet, a gonosz viszályt és gyalázatot terjeszt.

6. Az igazság megõrzi az úton a tisztességet, de a bûn a bûnös bukását okozza.

7. Van, aki játssza a nagyot, noha semmije sincs, más a szegényt adja, bár nagy a vagyona.

8. Az ember életéért váltságdíj a vagyon, ám a szegény nem hall fenyegetést.

9. Az igazak fénye lobogva világít, a gonoszok lámpása meg kialszik.

10. Ahol a kevélység tanyáz, ott csak veszekedés van, az alázatosaknál bölcsesség lakik.

11. A hirtelen harácsolt vagyon semmivé lesz, aki szép lassan gyûjtöget, az gazdag lesz.

12. A megcsalt reménységtõl beteg lesz a szív, a beteljesülõ vágy az élet fája.

13. Aki megveti a tanítást, az elpusztul, a parancs tisztelõje sértetlen marad.

14. A bölcs tanítása az élet forrása a halál hálójának elkerülésére.

15. A jónak belátása kegyelmet szerez, a gonoszok útja hajlíthatatlan.

16. Az okos megfontolt szándékkal cselekszik, bolondságot kotor elõ a balgatag.

17. A rossz követ szerencsétlenségbe taszít, a hûséges küldött boldogulást hoz.

18. Aki megveti az intést, annak szegénység és szégyen jut, aki meghallgatja a feddést, annak tisztességben lesz része.

19. A teljesült kívánság jólesik a szívnek, a balgának borzalom a rossznak kerülése.

20. Tarts a bölcsekkel és magad is bölcs leszel, aki bolondokkal tárgyal, az rosszul jár.

21. A bûnöst üldözi a szerencsétlenség, az igazakat jóval jutalmazzák.

22. A jónak öröksége unokáira száll, a bûnös vagyona az igaz része lesz.

23. A szegény új szántása bõ kenyeret terem, van, aki tönkremegy, mert igazságtalan.

24. Aki nem használ pálcát, gyûlöli a fiát, aki meg szereti, az megfenyíti.

25. Az igaz addig eszik, amíg jól nem lakik, a gonoszoknak üres marad a gyomruk.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina