1. Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését.

2. Az elbizakodottságnak gyalázat a társa, a szerényeknél a bölcsesség lakik.

3. Az õszintét bizton vezeti tisztasága, a hûtlent a hamisság romlásba dönti.

4. A haragnak napján mit sem ér a gazdagság, de az igazságosság megment a haláltól.

5. A tiszta embernek igazságossága elsimítja útját, de a bûnös elbukik a bûne által.

6. Az igazat megmenti igazságossága, a hûtleneket megfogja a saját vágyuk.

7. A gonosznak minden reménye elszáll halálával, csalóka ábrándjai meghiúsulnak.

8. Az igaz kiszabadul a szorongatásból, s a gonosz kerül a helyére.

9. Szájjal rontaná meg embertársát az istentelen, de az igazat megmenti okossága.

10. Az igazak javán örül a város, és ujjonganak a gonoszok vesztén.

11. Az igazak áldása emeli a várost, a gonoszok szája romlásba taszítja.

12. Aki embertársát lenézi, az ostoba, az okos férfi nem szól semmit.

13. A rágalmazó mindent kibeszél, amerre csak jár, a megbízható ember megtartja, amit hallott.

14. Ha nincsen vezetõje, szétesik a nép, a sok tanácsadó sikerre viszi ügyét.

15. Rosszul jár, aki másért kezességet vállal, az van biztonságban, aki megmenekül tõle.

16. A csinos asszony becsületére van férjének, de aki nem jóravaló, az gyalázat trónja. Azok, akik lusták, szegények maradnak, a szorgalmasok gazdagságra jutnak.

17. Aki megkönyörül máson, az magával tesz jót, a saját húsába vág, aki irgalmatlan.

18. Csalóka nyereségre tesz szert a gonosz, aki igazságosságot vet, igaz bért szerez.

19. Az igazságos ember eljut az életre, a gonosz követése a halálba vezet.

20. Az álnok szívûektõl iszonyodik az Úr, akik tisztességesek, elnyerik tetszését.

21. Kezet rá: a gonosz nem marad büntetlen, de az igaz ivadéka megmenekül!

22. Mint aranykarika a disznó orrában, olyan a csinos, de szemérmetlen asszony.

23. Az igazak vágyának boldogság a vége, semmivé válik a gonoszok reménye.

24. Van, aki bõven ad, mégis gazdagabb lesz, a másik meg kapzsi, mégis szegényedik.

25. Aki máson segít, maga is meghízik, maga is jóllakik, aki mást jól tart.

26. Aki tartogatja gabonáját, azt átkozza a nép, ha áruba bocsátja, áldás száll fejére.

27. Aki jóra törekszik, az rokonszenvet arat, de ha rosszra tör valaki, visszaszáll rá.

28. Aki vagyonában bízik, az elbukik, az igaz kihajt, mint a zöld falevél.

29. Szelet arat, aki házát nem gondozza, s a balga szolgája ahhoz (megy), aki bölcs.

30. Az igazságosság gyümölcse: életfa, idõnap elõtt elvesznek a rosszak.

31. Biztos megfizetnek az igaznak a földön, a gonosznak és a bûnösnek éppen úgy.

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina