Fundar 751 Resultados para: powiedział

 • Gdy [ten] dogonił ich i powiedział im to, (Księga Rodzaju 44, 6)

 • Juda podszedłszy do niego, rzekł: Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo wobec ciebie. I nie gniewaj się na twego sługę, wszakżeś ty jak faraon! (Księga Rodzaju 44, 18)

 • Potem zaś powiedział nam ojciec: Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. (Księga Rodzaju 44, 25)

 • Wtedy powiedział nam twój sługa, ojciec nasz: Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. (Księga Rodzaju 44, 27)

 • Wtedy Izrael powiedział: Przysięgnij mi! A gdy przysiągł, Izrael opadł na wezgłowie swego łoża. (Księga Rodzaju 47, 31)

 • powiedział do mnie: Ja uczynię cię płodnym i dam ci tak liczne potomstwo, że rozrośniesz się w wielki naród. Daję też ten oto kraj przyszłemu potomstwu twemu na własność na zawsze. (Księga Rodzaju 48, 4)

 • Ale ojciec nie zgodził się i powiedział: Wiem, synu mój, wiem. I z niego też powstanie szczep, który również będzie liczny. Jednak brat jego młodszy będzie większy od niego, gdyż potomstwo jego obejmie wiele szczepów. (Księga Rodzaju 48, 19)

 • Wszyscy ci - to dwanaście szczepów izraelskich, oraz to, co do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił. (Księga Rodzaju 49, 28)

 • Lecz Józef powiedział do nich: Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? (Księga Rodzaju 50, 19)

 • Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król egipski (Księga Wyjścia 1, 15)

 • Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? (Księga Wyjścia 3, 3)

 • Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. (Księga Wyjścia 3, 6)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina