Fundar 751 Resultados para: powiedział

 • Pan powiedział do Mojżesza: (Księga Wyjścia 6, 10)

 • Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 6, 13)

 • powiedział mu wtedy Pan: Ja jestem Pan! Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. (Księga Wyjścia 6, 29)

 • Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona: (Księga Wyjścia 7, 8)

 • Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Aarona: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych. (Księga Wyjścia 7, 19)

 • Rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść mój lud, aby Mi służył. (Księga Wyjścia 9, 1)

 • Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do niego: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede Mną? Wypuść lud mój, aby Mi służył. (Księga Wyjścia 10, 3)

 • Mojżesz powiedział: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. (Księga Wyjścia 11, 4)

 • Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: (Księga Wyjścia 12, 1)

 • I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. (Księga Wyjścia 12, 31)

 • Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Takie będzie prawo dotyczące Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. (Księga Wyjścia 12, 43)

 • Pan tak powiedział do Mojżesza: (Księga Wyjścia 13, 1)


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina