Fundar 262 Resultados para: k'o

 • Ako sam zgriješio, što uèinih tebi, o ti koji pomno nadzireš èovjeka? Zašto si k'o metu mene ti uzeo, zbog èega sam tebi na teret postao? (Knjiga o Jobu 7, 20)

 • K'o èamci od rogoza hitro promièu, k'o orao na plijen kada se zaleti. (Knjiga o Jobu 9, 26)

 • Nije èovjek k'o ja da se s njime pravdam i na sud da idem s njim se parnièiti. (Knjiga o Jobu 9, 32)

 • Zar su ti dani k'o dani smrtnika a kao ljudski vijek tvoje godine? (Knjiga o Jobu 10, 5)

 • Sjeti se, k'o glinu si me sazdao i u prah æeš me ponovo vratiti. (Knjiga o Jobu 10, 9)

 • Nisi li mene k'o mlijeko ulio i uèinio da se k'o sir zgrušam? (Knjiga o Jobu 10, 10)

 • Ispravim li se, k'o lav me nagoniš, snagu svoju okušavaš na meni, (Knjiga o Jobu 10, 16)

 • bio bih k'o da me ni bilo nije, iz utrobe u grob bi me stavili. (Knjiga o Jobu 10, 19)

 • Al' i ja znam k'o i vi misliti, ni u èemu od vas gori nisam: tko za stvari takve ne bi znao? (Knjiga o Jobu 12, 3)

 • Zar uhom mi ne sudimo besjedu k'o što kušamo nepcem okus jela? (Knjiga o Jobu 12, 11)

 • Zar bi dobro bilo da vas on ispita? Zar biste ga obmanuli k'o èovjeka? (Knjiga o Jobu 13, 9)

 • Život mi se k'o trulo drvo raspada, k'o haljina što je moljci izjedaju! (Knjiga o Jobu 13, 28)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina