Fundar 320 Resultados para: után

  • Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük - mondja az Úr. - Törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, (Zsidóknak írt levél 10, 16)

  • Emlékezzetek vissza az elmúlt idõkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytálltatok. (Zsidóknak írt levél 10, 32)

  • De egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik. (Zsidóknak írt levél 11, 16)

  • A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsõségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerõsíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. (Szent Péter I. levele 5, 10)

  • De igyekszem, hogy ezekre halálom után is mindig emlékezzetek. (Szent Péter II. levele 1, 15)

  • Ezekrõl jövendölt Hénoch, Ádám után a hetedik pátriárka: "Nézzétek, közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel, (Szent Júdás levele 1, 14)

  • Ezek után láttam, hogy egyszer csak kapu nyílt az égen, és az elõbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, folytatta: "Gyere fel ide, és megmutatok neked mindent, aminek ezek után történnie kell." (Jelenések könyve 4, 1)

  • Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. (Jelenések könyve 12, 15)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina