1. Când vei intra în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moştenire, când o vei lua în stăpânire şi vei locui în ea,

2. să iei din toate cele dintâi roade pe care le vei scoate din pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă, să le pui într-un coş şi să mergi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-şi stabilească numele acolo!

3. Să mergi la preotul care va fi în zilele acelea şi să-i spui: «Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care Domnul a jurat-o părinţilor noştri că ne-o va da».

4. Preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău!

5. Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Tatăl meu era un arameu pribeag; a coborât în Egipt cu puţini oameni şi a locuit acolo ca străin. Acolo a devenit un popor mare, puternic şi numeros.

6. Egipténii ne-au făcut rău, ne-au umilit şi ne-au supus la o sclavie grea.

7. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri. Domnul ne-a auzit glasul şi a văzut umilirea noastră, truda noastră şi asuprirea noastră.

8. Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ întins, cu arătări înfricoşătoare, cu semne şi minuni.

9. Ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat ţara aceasta, ţară în care curge lapte şi miere.

10. Acum, iată, aduc cele dintâi roade ale pământului pe care mi le-ai dat, Doamne!». Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să te prosternezi înaintea Domnului Dumnezeului tău!

11. Să vă bucuraţi de toate bunurile pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul tău ţie şi casei tale, tu, levítul şi străinul care sunt în mijlocul tău!

12. Când vei termina de dat toate zeciuielile venitului tău, în anul al treilea – anul zeciuielii – [zeciuiala] să o dai levítului, străinului, orfanului şi văduvei! Ei să mănânce înăuntrul porţilor tale şi să se sature!

13. Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Am scos din casa mea ce este sfinţit şi l-am dat levítului, străinului, orfanului şi văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat tu; n-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile tale.

14. Nu am mâncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am luat din ele când am fost impur şi nu am dat nimic din ele pentru vreun mort. Am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu după tot ceea ce mi-ai poruncit.

15. Coboară-ţi privirea din lăcaşul tău cel sfânt, din ceruri, şi binecuvântează-l pe poporul tău Israél şi ţara pe care ne-ai dat-o, după cum ai jurat părinţilor noştri, ţară în care curge lapte şi miere!».

16. Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte să împlineşti hotărârile şi judecăţile acestea. Să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău!

17. Astăzi, tu i-ai mărturisit Domnului că el va fi Dumnezeul tău, că vei umbla pe căile lui, că vei păzi hotărârile, poruncile şi judecăţile lui, ascultând de glasul lui.

18. Astăzi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui, partea lui, după cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile lui

19. şi te va pune mai presus de toate popoarele pe care le-a făcut, în glorie, renume şi strălucire. Vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, după cum ţi-a spus”.

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina