1. Moise a urcat din stepele Moábului pe muntele Nebó, pe vârful Pisgá, care este în dreptul Ierihónului. Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaád până la Dan,

2. tot [ţinutul] lui Neftáli, ţara lui Efraím şi a lui Manáse, toată ţara lui Iúda până la Marea Mediterană,

3. partea de sud, împrejurimile văii Ierihónului, Cetatea Palmierilor, până la Ţoár.

4. Domnul i-a zis: „Aceasta este ţara pe care am jurat-o lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób, zicând: «O voi da descendenţei tale». Ţi-am arătat-o înaintea ochilor tăi, dar acolo tu nu vei trece”.

5. Moise, slujitorul Domnului, a murit acolo, în ţara Moáb, după cuvântul Domnului.

6. L-a îngropat în vale, în ţara Moáb, faţă în faţă cu Bet-Peór. Nimeni nu-i ştie mormântul până în ziua de azi.

7. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise şi puterea nu-l lăsase.

8. Fiii lui Israél l-au plâns pe Moise în stepele Moábului timp de treizeci de zile. Şi s-au sfârşit zilele de plâns şi jale pentru Moise.

9. Iósue, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, căci Moise îşi pusese mâinile peste el. Fiii lui Israél au ascultat de el şi au făcut aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

10. Nu s-a mai ridicat în Israél profet ca Moise pe care să-l fi cunoscut Domnul faţă către faţă,

11. potrivit cu toate semnele şi minunile pe care Domnul l-a trimis să le înfăptuiască în ţara Egiptului împotriva lui Faraón, a tuturor slujitorilor săi şi a întregii sale ţări

12. şi potrivit cu mâna sa puternică şi cu toate faptele mari înfricoşătoare pe care le-a înfăptuit Moise înaintea întregului Israél.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina