Löydetty 3576 Tulokset: Tot

 • Sára, soţia stăpânului meu, i-a născut la bătrâneţea ei un fiu stăpânului meu şi lui i-a dat el tot ce are. (Cartea Genezei 24, 36)

 • Fiii lui Madián au fost: Efá, Éfer, Enóh, Abída şi Eldaá. Toţi aceştia sunt fiii Chetúrei. (Cartea Genezei 25, 4)

 • Abrahám i-a dat lui Isáac tot ce avea el, (Cartea Genezei 25, 5)

 • Omul a devenit mare și a tot crescut până când a ajuns foarte bogat. (Cartea Genezei 26, 13)

 • Isáac a răspuns şi i-a zis lui Esáu: „Iată, l-am făcut stăpân peste tine, iar pe toţi fraţii lui i-am făcut slujitorii lui, cu grâu şi must l-am sprijinit: pentru tine ce pot să mai fac, fiul meu?”. (Cartea Genezei 27, 37)

 • Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă rodnic şi să te înmulţească, ca să devii o adunare de popoare! (Cartea Genezei 28, 3)

 • Iar această piatră pe care am pus-o ca stelă [de aducere aminte] va fi casa lui Dumnezeu şi, din tot ce îmi va da, îi voi oferi a zecea parte”. (Cartea Genezei 28, 22)

 • Lában i-a adunat pe toţi oamenii locului şi a făcut un ospăţ. (Cartea Genezei 29, 22)

 • Dreptatea mea va răspunde pentru mine înaintea ta de mâine, când vei veni pentru plata mea; tot ce nu va fi brumăriu şi bălţat între capre şi negru între miei să fie [socotit] ca furat dacă va fi la mine!”. (Cartea Genezei 30, 33)

 • În aceeaşi zi a pus deoparte ţapii brumării şi bălţaţi, toate caprele brumării şi bălţate, toate cele ce aveau alb pe ele şi toţi mieii negri. Le-a dat în mâna fiilor săi. (Cartea Genezei 30, 35)

 • Iacób împărțea mieii deoparte şi-şi punea oile cu faţa spre ce era pestriţ şi spre tot ce era negru în turma lui Lában. Dar turmele sale le punea separat şi nu le punea cu turma lui Lában. (Cartea Genezei 30, 40)

 • [Iacób] a auzit cuvintele fiilor lui Lában, care ziceau: „Iacób a luat tot ce era al tatălui nostru şi din cele ale tatălui nostru şi-a făcut toată această bogăţie”. (Cartea Genezei 31, 1)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina