Löydetty 1833 Tulokset: õket

 • Otthagyta õket és egy Ticiusz Jusztus nevû istenfélõ ember házába ment, akinek háza a zsinagóga szomszédságában állt. (Apostolok Cselekedetei 18, 7)

 • Ezzel elkergette õket bírói széke elõl. (Apostolok Cselekedetei 18, 16)

 • Eljárt a zsinagógába, és három hónapon át bátran beszélt, vitatkozott, hogy meggyõzze õket az Isten országáról. (Apostolok Cselekedetei 19, 8)

 • De amikor némelyek megkötötték magukat, és nem hittek, sõt nyilvánosan gyalázták az (Úr) tanítását, otthagyta õket. A tanítványokat is különválasztotta tõlük és naponta tanította õket Tirannusz iskolájában. (Apostolok Cselekedetei 19, 9)

 • Így például betegekre tették az általa használt törülközõket és fejkendõket, és a betegség elhagyta õket, a gonosz lelkek meg kiszálltak belõlük. (Apostolok Cselekedetei 19, 12)

 • Errõl minden efezusi zsidó és görög tudomást szerzett. Nagy félelem fogta el õket, és magasztalták Urunk Jézus nevét. (Apostolok Cselekedetei 19, 17)

 • A bûbájosok közül sokan könyveiket is elhozták, és mindenki szeme láttára elégették õket. Ezek értékét ötvenezer ezüstre lehetett becsülni. (Apostolok Cselekedetei 19, 19)

 • Összehívta õket meg a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk: "Emberek, tudjátok, hogy ez a mesterség biztosítja jólétünket. (Apostolok Cselekedetei 19, 25)

 • A zavargás megszûntével Pál hívatta a tanítványokat, bátorította õket, aztán búcsút vett tõlük, és elindult, hogy Macedóniába menjen. (Apostolok Cselekedetei 20, 1)

 • Mi a kovásztalan kenyér napjai után hajóztunk el Filippibõl, és öt nap múlva utolértük õket Troászban, ahol aztán egy hetet töltöttünk. (Apostolok Cselekedetei 20, 6)

 • Üdvözölte õket, aztán sorjában elbeszélte, mi mindent tett az Isten a pogányok között szolgálata által. (Apostolok Cselekedetei 21, 19)

 • Maga a fõpap és a vének tanácsa a tanúm. Megbízólevelet is kaptam tõlük, azzal mentem el Damaszkuszba, a testvérekhez, hogy bilincsbe verve Jeruzsálembe hurcoljam õket, hadd bûnhõdjenek. (Apostolok Cselekedetei 22, 5)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina