Löydetty 1833 Tulokset: õket

 • Amikor megjelent, a Jeruzsálembõl jött zsidók körülállták, és súlyos vádat hoztak fel ellene. De bizonyítani nem tudták õket. (Apostolok Cselekedetei 25, 7)

 • Zsinagógáról zsinagógára jártam, hogy megkínoztassam és káromlásra kényszerítsem õket. Fékevesztett dühömben még más országok városaiban is üldöztem õket. (Apostolok Cselekedetei 26, 11)

 • Az idõ igen eljárt, a hajózás már nem volt biztonságos, hisz már a böjt ideje is elmúlt. Pál figyelmeztette õket, így szólva: (Apostolok Cselekedetei 27, 9)

 • A testvérek, mihelyt hírt hallottak rólunk, elénk siettek egészen a Forum Appii és a Tres Tabernae tájáig. Amikor Pál meglátta õket, hálát adott az Istennek, és bizalommal telt el. (Apostolok Cselekedetei 28, 15)

 • Megállapodtak vele egy napban, s igen sokan elmentek hozzá a szállására. Reggeltõl estig meggyõzõ erõvel bizonyította nekik az Isten országát, és igyekezett õket Mózes törvénye és a próféták alapján megnyerni Jézusnak. (Apostolok Cselekedetei 28, 23)

 • mert megkérgesedett ennek a népnek a szíve. Fülükre nagyot hallanak, szemüket behunyják, nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, és megtérjenek, hogy meggyógyítsam õket. (Apostolok Cselekedetei 28, 27)

 • Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta õket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. (Rómaiaknak írt levél 1, 24)

 • Ezért szolgáltatta ki õket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. (Rómaiaknak írt levél 1, 26)

 • Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát õket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. (Rómaiaknak írt levél 1, 28)

 • Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen õ saját elhatározásából választotta ki õket. (Rómaiaknak írt levél 8, 28)

 • És ahol azt mondják nekik: "Nem vagytok az én népem", az élõ Isten fiainak hívják majd õket. (Rómaiaknak írt levél 9, 26)

 • Kérdem tehát: Azért botlottak meg, hogy elessenek? Egyáltalán nem. Vétkükbõl inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkallja õket. (Rómaiaknak írt levél 11, 11)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina