Löydetty 1833 Tulokset: õket

 • és kikerülnek a sátán kelepcéjébõl, aki foglyul tartja õket, hogy alávessék magukat akaratának. (Timóteusnak írt II. levél 2, 26)

 • Ez a tanúság igaz. Ezért intsd õket szigorúan, hogy a hitben erõsek legyenek! (Titusznak írt levél 1, 13)

 • Figyelmeztesd õket, hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek, és legyenek készen minden jóra. (Titusznak írt levél 3, 1)

 • Akár a köntöst, úgy göngyölöd össze õket, s mint a ruha, úgy változnak meg. Ám te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget. (Zsidóknak írt levél 1, 12)

 • Mert ugyanattól az egytõl valók mind: a megszentelõ és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni õket, (Zsidóknak írt levél 2, 11)

 • Majd: Bizalommal ráhagyatkozom. Aztán: Nézd, én és gyermekeim, az Úr adta nekem õket. (Zsidóknak írt levél 2, 13)

 • Így feddte meg õket ugyanis: Íme, jönnek napok - mondja az Úr -, s új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával. (Zsidóknak írt levél 8, 8)

 • Nem olyan szövetségre, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam és kivezettem õket Egyiptom földjérõl. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törõdöm velük - mondja az Úr. - (Zsidóknak írt levél 8, 9)

 • Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üszõ hamva a tisztátalanokra hintve külsõleg tisztává teszi õket, (Zsidóknak írt levél 9, 13)

 • Ellenkezõleg, éppen ez emlékeztette õket évrõl évre a bûnre. (Zsidóknak írt levél 10, 3)

 • megkövezték, kettéfûrészelték, agyonkínozták, kardélre hányták õket, juhbõrbe és kecskebõrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatás közepette. (Zsidóknak írt levél 11, 37)

 • S aztán test szerinti apáink is fenyítettek bennünket, mégis tiszteltük õket. Nem kell-e hát sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy így elnyerjük az életet? (Zsidóknak írt levél 12, 9)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina