Löydetty 1560 Tulokset: Akik

 • Naftali fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, (Számok könyve 1, 42)

 • Izraelnek számba vett fiai összesen, családjaik szerint, húsz évtõl fölfelé, mindazok Izraelben, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, (Számok könyve 1, 45)

 • Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást. (Számok könyve 3, 3)

 • "Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsõszülötteik helyébe - azok helyébe, akik elsõként nyitották meg anyjuk méhét - Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek. (Számok könyve 3, 12)

 • Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak. (Számok könyve 3, 49)

 • Hiszen nekem adták õket egészen, Izrael fiai közül. A magam számára lefoglaltam õket Izrael elsõszülöttei helyett, akik elsõként nyitják meg anyjuk méhét. (Számok könyve 8, 16)

 • Azok az emberek, akik haláleset miatt tisztátalanná váltak, s így azon a napon nem ülhették meg a húsvétot, még aznap odamentek Mózeshez és Áronhoz, (Számok könyve 9, 6)

 • Mózes tehát elõreküldte az Úr parancsára ezeket a megbízható embereket Paran pusztájáról, akik Izrael fiainak fejei közül valók voltak. (Számok könyve 13, 3)

 • Hanem azok az emberek, akik vele együtt ott jártak, ellene vetették: "Nem vagyunk képesek azzal a néppel szembeszállni; erõsebbek, mint mi vagyunk." (Számok könyve 13, 31)

 • Azok közül meg, akik az országot kikémlelték, Józsue, Nun fia s Kaleb, Jefunne fia, megszaggatták ruhájukat, (Számok könyve 14, 6)

 • azok az emberek, akik látták dicsõségemet s azokat a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában mutattam, s mégis már vagy tízszer próbára tettek, s nem hallgattak szavamra, (Számok könyve 14, 22)

 • nem látják meg azt a földet, amelyet atyáiknak esküvel ígértem; senki se látja meg azok közül, akik gyaláztak. (Számok könyve 14, 23)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina