Trouvé 1560 Résultats pour: Akik

 • Naftali fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, (Számok könyve 1, 42)

 • Izraelnek számba vett fiai összesen, családjaik szerint, húsz évtõl fölfelé, mindazok Izraelben, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, (Számok könyve 1, 45)

 • Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást. (Számok könyve 3, 3)

 • "Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsõszülötteik helyébe - azok helyébe, akik elsõként nyitották meg anyjuk méhét - Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek. (Számok könyve 3, 12)

 • Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak. (Számok könyve 3, 49)

 • Hiszen nekem adták õket egészen, Izrael fiai közül. A magam számára lefoglaltam õket Izrael elsõszülöttei helyett, akik elsõként nyitják meg anyjuk méhét. (Számok könyve 8, 16)

 • Azok az emberek, akik haláleset miatt tisztátalanná váltak, s így azon a napon nem ülhették meg a húsvétot, még aznap odamentek Mózeshez és Áronhoz, (Számok könyve 9, 6)

 • Mózes tehát elõreküldte az Úr parancsára ezeket a megbízható embereket Paran pusztájáról, akik Izrael fiainak fejei közül valók voltak. (Számok könyve 13, 3)

 • Hanem azok az emberek, akik vele együtt ott jártak, ellene vetették: "Nem vagyunk képesek azzal a néppel szembeszállni; erõsebbek, mint mi vagyunk." (Számok könyve 13, 31)

 • Azok közül meg, akik az országot kikémlelték, Józsue, Nun fia s Kaleb, Jefunne fia, megszaggatták ruhájukat, (Számok könyve 14, 6)

 • azok az emberek, akik látták dicsõségemet s azokat a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában mutattam, s mégis már vagy tízszer próbára tettek, s nem hallgattak szavamra, (Számok könyve 14, 22)

 • nem látják meg azt a földet, amelyet atyáiknak esküvel ígértem; senki se látja meg azok közül, akik gyaláztak. (Számok könyve 14, 23)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina