1. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

2. "Beszélj Áronnal és mondd meg neki: Ha felrakod a mécseseket, ügyelj, hogy a hét mécses a mécstartó elõtti térre vesse fényét."

3. S Áron így járt el: a mécstartó elõtti tér felé fordítva helyezte el a mécseseket, ahogy az Úr Mózesnek parancsolta.

4. A mécstartó így készült: aranyból kalapálták, még a lábát s rajta a virágokat is aranyból kalapálták; pontosan arra a mintára készítette el Mózes a mécstartót, amelyet az Úr mutatott neki.

5. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

6. "Vezesd ki Lévi fiait Izrael fiainak körébõl, és tisztítsd meg õket.

7. Ezt tedd velük tisztulásukra: hintsd meg õket bûneiktõl való megszabadulásukra szolgáló vízzel, aztán egész testüket borotválják meg, mossák ki a ruhájukat, tisztálkodjanak meg,

8. s fogjanak egy fiatal bikát és vegyék a vele együttjáró ételáldozatot, az olajjal vegyített lisztlángot; te pedig végy egy fiatal bikát engesztelõ áldozatul.

9. Majd rendeld a levitákat a megnyilatkozás sátora elé, és gyûjtsd egybe Izrael fiainak egész közösségét.

10. Ezután a leviták járuljanak az Úr elé, Izrael fiai meg tegyék kezüket a levitákra.

11. S most Áron ajánlja fel Lévi fiait az Úrnak Izrael fiainak ajándékaként szertartás keretében, hogy alkalmassá váljanak az Úr szolgálatára.

12. A leviták tegyék kezüket a bikák fejére, te meg mutasd be az egyiket engesztelõ, a másikat égõáldozatul az Úrnak, hogy a leviták megszabaduljanak bûneiktõl.

13. Ezután állítsd Áron és fia elé a levitákat, ajánld fel õket az Úrnak szertartással,

14. és vond ki Lévi fiait Izrael fiai körébõl, hogy a leviták az enyémek legyenek.

15. Ezután a leviták megkezdhetik szolgálatukat a megnyilatkozás sátora körül. Tehát tisztítsd meg, s ajánld fel õket.

16. Hiszen nekem adták õket egészen, Izrael fiai közül. A magam számára lefoglaltam õket Izrael elsõszülöttei helyett, akik elsõként nyitják meg anyjuk méhét.

17. Mert Izrael fiai körében az enyém minden elsõszülött, ember és állat egyaránt. Azon a napon, amelyen lesújtottam Egyiptom elsõszülötteire, a magamévá avattam õket.

18. Lefoglaltam magamnak Lévi fiait Izrael fiainak elsõszülöttei helyett,

19. s Izrael fiai közül odaadtam a levitákat Áronnak és fiainak, hogy Izrael fiai nevében ellássák a megnyilatkozás sátorának szolgálatát, s Izrael fiai helyett engeszteljenek, nehogy csapás érje Izrael fiait, amikor Izrael fiai a szentélyhez közelítenek."

20. Mózes és Áron, s Izrael fiainak egész közössége így tettek Lévi fiaival. Egészen úgy tettek velük Izrael fiai, ahogyan az Úr a leviták felõl Mózesnek parancsot adott.

21. Lévi fiai engedték, hogy bûneiktõl megtisztítsák õket, s kimosták ruhájukat. Áron adományként felajánlotta õket az Úrnak, majd elvégezte értük az engesztelés szertartását, hogy megtisztuljanak.

22. Ezután a leviták Áronnak és fiainak a felügyeletével megkezdték a megnyilatkozás sátorának szolgálatát. Ahogyan az Úr Lévi fiai ügyében Mózesnek megparancsolta, úgy jártak el.

23. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

24. "A következõk legyenek érvényben a levitákra: huszonöt évtõl fölfelé köteles szolgálatot teljesíteni, azaz a megnyilatkozás sátorának gondját viselni.

25. Ötvenéves korában abbahagyhatja a megnyilatkozás sátorának gondozását, nem köteles tovább szolgálatot teljesíteni.

26. Mindazonáltal segítségére lehet társainak a megnyilatkozás sátorában kötelezettségeik teljesítésében, de tulajdonképpeni szolgálatot nem kell többé ellátnia. Így járj el a levitákkal szolgálati kötelezettségeik tekintetében."

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina