Löydetty 78 Tulokset: Bûnös

 • Ajkával a bûnös bajba keveredik, elbukik a gõgös és a gyalázkodó. (Sirák fia könyve 23, 8)

 • Ne szoktasd a szádat zabolátlan szóra, mert könnyen átsiklasz a bûnös beszédre. (Sirák fia könyve 23, 13)

 • Csupa förtelem a balgák fecsegése, bûnös örömök közt harsog kacagásuk. (Sirák fia könyve 27, 13)

 • A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bûnös. (Sirák fia könyve 27, 30)

 • A bûnös a jóbarátot is elvadítja, a veszély magvát hinti a békén élõk közé. (Sirák fia könyve 28, 9)

 • Bûnös, aki haszonért vállal kezességet, ezzel a saját végzetébe rohan. (Sirák fia könyve 29, 19)

 • A bûnös nem tûri a rendreutasítást, annyi kibúvót lel, amennyi csak kell. (Sirák fia könyve 32, 17)

 • A rosszal a jó áll szemben, s a halállal az élet, az igaznak a bûnös az ellentéte. (Sirák fia könyve 33, 14)

 • A bûnös ajándéka nem tetszik a Magasságbelinek, hiába a sok áldozat, nem nézi el bûnét. (Sirák fia könyve 34, 19)

 • Az emberek gyásza a testet illeti, a bûnös átkozottnak a neve is kivész. (Sirák fia könyve 41, 11)

 • Lám, a bûnös nemzet, a gonoszsággal terhelt nép! Gonosztevõk nemzedéke, elvetemült fiak! Elhagyták az Urat, s megvetették Izrael Szentjét, hátat fordítottak neki. (Izajás könyve 1, 4)

 • Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bûnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bõkezû a megbocsátásban. (Izajás könyve 55, 7)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina