Löydetty 13920 Tulokset: Meg

 • Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön. (Teremtés könyve 7, 24)

 • Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. (Teremtés könyve 8, 1)

 • A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak: az esõ megszûnt esni az égbõl, (Teremtés könyve 8, 2)

 • Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott, s a hetedik hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát hegyén. (Teremtés könyve 8, 4)

 • De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Õ kinyújtotta kezét, megfogta, és bevitte magához a bárkába. (Teremtés könyve 8, 9)

 • Még várt további hét napot, és újra kiengedett egy galambot. (Teremtés könyve 8, 10)

 • A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csõrében. Ebbõl megtudta Noé, hogy a víz eltûnt a földrõl. (Teremtés könyve 8, 11)

 • Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: "Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élõlényt, ahogy megtettem. (Teremtés könyve 8, 21)

 • Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szûnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." (Teremtés könyve 8, 22)

 • Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. (Teremtés könyve 9, 1)

 • A ti véreteket, éltetõ véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertõl. Mindenkitõl, még a testvértõl is számon kérem az ember életét. (Teremtés könyve 9, 5)

 • Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földrõl vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet." (Teremtés könyve 9, 11)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina