1. Emberfia, fogj egy éles kardot, használd úgy, mint a borbély a beretvát, és húzd végig a fejeden és a szakálladon. Aztán végy egy mérleget és mérd szét a levágott hajat.

2. Egy harmadát vesd tûzre a város közepén, amikor letelik az ostrom ideje. Másik harmadát hányd kardélre a város körül. Az utolsó harmadot szórd szélnek, s majd kardot rántok utánuk.

3. De egy keveset végy belõle, és tedd köntösöd szegélyébe.

4. Aztán még ebbõl is végy el egy keveset, dobd a tûzbe, és égesd el tûzben. Láng fog belõle kicsapni. Akkor mondd meg Izrael egész házának:

5. Ezt mondja az Úr, az Isten: "Ez Jeruzsálem, amelyet a népek közé állítottam: idegen országok veszik körül.

6. Fellázadt törvényeim ellen, jobban, mint a nemzetek, és megvetette parancsaimat, jobban, mint a körülötte élõ népek. Semmibe vették törvényeimet és nem tartották meg parancsaimat."

7. Ezért azt mondja az Úr, az Isten: "Mivel lázadóbbak vagytok, mint a körülöttetek élõ népek, mivel nem tartjátok meg parancsaimat és annyira sem tartjátok szem elõtt törvényeimet, mint a körülöttetek élõ nemzetek,

8. azért ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, én felkelek ellened és végre is hajtom körödben a büntetõ ítéletet a népek szeme láttára.

9. Iszonyatos tetteid miatt olyan dolgot viszek körödben végbe, amilyet még nem vittem, és soha többé nem viszek végbe.

10. Az apák megeszik gyermekeiket, s a gyermekek megeszik apjukat. Végrehajtom rajtad a büntetést, és a szél minden irányába szétszórom azokat, akik megmaradnak belõled.

11. Ezért, amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten -, mivel borzalmas dolgaiddal és iszonyatos tetteiddel megfertõzted szentélyemet, elvetlek, szemem nem néz rád többé irgalommal és nem kegyelmezek neked.

12. Lakóid egyharmada pestisben hal meg körödben, és éhínség által pusztul el, egyharmada kard élén hull el körülötted, egyharmadot meg szétszórok a szél minden irányába, és kardot rántok utánuk.

13. Kitöltöm rajtuk haragom, kitombolom dühöm, és bosszút állok rajtuk. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr szóltam féltékenységemben, amikor majd kitöltöm rajtuk haragom.

14. Pusztasággá teszlek, gyalázat tárgyává a körülötted lévõ népek között, mindenki szeme láttára.

15. Gyalázat és gúny tárgya leszel, elrettentõ példa a nemzetek számára, amelyek körülvesznek, amikor végrehajtom rajtad ítéletemet, haraggal, bosszúval és kemény büntetéssel. Én, az Úr mondtam ezt.

16. Elárasztalak az éhség félelmetes nyilaival a vesztetekre - mert hiszen ezeket pusztulásotokra küldöm -, és éhséget bocsátok rátok, összetöröm a kenyeretek botját.

17. Éhséget és vadállatokat szabadítok rátok, amelyek megfosztanak titeket gyermekeitektõl, pestis és vér gázol át rajtad, s kardot fordítok ellened. Én, az Úr mondtam ezt."

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina