1. Fiii lui Israél au continuat să facă ceea ce este rău în ochii Domnului şi Domnul i-a dat în mâna filisténilor timp de patruzeci de ani.

2. Era un om în Ţoréea din familia [fiilor] lui Dan, al cărui nume era Manóah. Soţia lui era sterilă şi nu putea avea copii.

3. Îngerul Domnului s-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată, tu eşti sterilă şi nu ai copii, dar vei zămisli şi vei naşte un copil.

4. Acum, ai grijă să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic impur!

5. Vei zămisli şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil va fi consacrat lui Dumnezeu din sânul [mamei] sale. El va începe să-l elibereze pe Israél din mâna filisténilor”.

6. Femeia s-a dus şi a spus soţului ei: „Un om al lui Dumnezeu a venit la mine; avea înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte înfricoşătoare. Nu l-am întrebat de unde este şi nici nu mi-a spus care este numele lui.

7. Dar mi-a zis: «Vei zămisli şi vei naşte un fiu; acum, să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic impur, pentru că acest copil va fi consacrat lui Dumnezeu din sânul [mamei] sale până în ziua morţii lui!»”.

8. Manóah s-a rugat Domnului: „Te rog, Doamne, să mai vină încă o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem pentru copilul care se va naşte!”.

9. Dumnezeu a ascultat glasul lui Manóah şi îngerul lui Dumnezeu a venit din nou la femeie. Ea era la câmp, iar Manóah, soţul ei, nu era cu ea.

10. Ea a alergat repede şi i-a spus soţului ei: „Iată, mi s-a arătat omul care a venit la mine în ziua [aceea]”.

11. Manóah s-a ridicat, a mers după soţia lui, a mers la omul [acela] şi i-a zis: „Tu [eşti cel care] ai vorbit cu soţia [mea]?”. El a răspuns: „Eu sunt”.

12. Manóah a zis: ,,Când se vor împlini cuvintele tale, ce regulă va fi pentru copil şi ce este de făcut pentru el?”.

13. Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manóah: „Femeia să păzească tot ceea ce i-am zis!

14. Să nu mănânce nimic din ceea ce iese din viţa-de-vie; să nu bea nici vin, nici băutură tare şi nimic impur să nu mănânce! Să păzească tot ce i-am poruncit!”.

15. Manóah i-a zis îngerului Domnului: „Permite-ne să te reţinem şi să pregătim înaintea ta un ied!”.

16. Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manóah: „Dacă vrei să mă reţii, nu voi mânca din pâinea ta; dar dacă vrei să aduci o ardere de tot Domnului, adu-o!”. Căci Manóah nu ştia că era îngerul Domnului.

17. Manóah i-a zis îngerului Domnului: „Care este numele tău ca, atunci când se vor împlini cuvintele tale, să te cinstim?”.

18. Îngerul Domnului i-a răspuns: „De ce mă întrebi despre numele meu? El este minunat!”.

19. Manóah a luat iedul şi ofranda şi a adus pe stâncă [jertfă] Domnului care face minuni. Manóah şi soţia lui priveau.

20. În timp ce flacăra urca de pe altar spre cer, îngerul Domnului a urcat în flacăra altarului. Văzând Manóah şi soţia lui [lucrul acesta], au căzut cu faţa la pământ.

21. Îngerul Domnului nu li s-a mai arătat lui Manóah şi soţiei lui. Atunci Manóah a înţeles că este îngerul Domnului.

22. Manóah a zis soţiei sale: „Vom muri, căci l-am văzut pe Dumnezeu”.

23. Soţia lui i-a răspuns: „Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot şi ofranda; nu ne-ar fi arătat toate acestea şi nu ne-ar fi făcut să auzim acum [lucruri] ca acestea”.

24. Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samsón. Copilul a crescut şi Domnul l-a binecuvântat.

25. Duhul Domnului a început să-l pună în mişcare la Mahané-Dan, între Ţoréea şi Eştaól.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina