1. Bujna je loza bio Izrael, rod bogat ona je nosila. I što mu je više rodilo plodova, to je više umnažao žrtvenike; što mu je bogatija zemlja bila, to je kiæenije dizao stupove.

2. Srce je njihovo prijevarno, okajat æe to oni! Porušit æe im On žrtvenike, polomiti stupove njihove.

3. Kazat æe tada: "Mi kralja nemamo jer se Jahve bojali nismo. TÓa èemu bi nam bio kralj?"

4. Rijeèi prosiplju, lažno se kunu, sklapaju saveze; a pravo cvate k'o otrovno bilje u brazdama polja.

5. Za tele betavensko strepe stanovnici Samarije; da, zbog njega tuguje narod njegov, sveæenici njegovi kukaju nad njim, nad slavom njegovom jer je od njega prognana.

6. A njega samog odvuæi æe u Asiriju na dar velikome kralju. Efrajima stid æe spopasti, crvenjet æe se Izrael zbog svoje odluke.

7. Uništena je Samarija. Njen kralj tek trunak je vodi na površju.

8. Bit æe razorene sramne uzvišice, grijeh Izraelov; trnje æe i èièak rasti po žrtvenicima njihovim. Tad æe govoriti brdima: "Pokrijte nas!" i bregovima: "Padnite na nas!"

9. Veæma no u dane gibejske griješio si, Izraele! A da se i ondje zaustaviše, ne bi li ih zatekao rat kao bezakonike gibejske?

10. Kako mi se svidi, kaznit æu ih: sabrat æe se protiv njih narodi da ih za dvostruko kazne bezakonje.

11. Efrajim je junica dobro nauèena koja rado vrše; šiju æu joj lijepu ujarmiti, upregnut æu Efrajima. Juda æe orati, Jakov branat'.

12. Sijte pravednost, požet æete ljubav; krèite zemlje nove: vrijeme je da Jahvu tražite dok ne doðe i podaždi vam pravdom.

13. Orali ste bezbožnost, želi bezakonje, jeli plod prijevare. Pouzdao si se u kola svoja i u mnoštvo svojih ratnika,

14. zato æe se vika bojna razlijegati tvojim gradovima i sve æe ti tvrðe biti razorene k'o što Šalman razori Bet Arbel u dan ratni, kada mater smrskaše na sinovima.

15. Evo što vam Betel uèini jer ste u zlu ogrezli: u zoru æe zavijek nestati kralja Izraelova!

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina