pronađen 3797 Rezultati za: koji

  • Ali u nj neæe uniæi ništa neèisto i nijedan tko èini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjèevoj knjizi života. (Otkrivenje 21, 27)

  • I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji èuva rijeèi proroštva ove knjige!" (Otkrivenje 22, 7)

  • Ja, Ivan, èuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i èuo, padoh pred noge anðelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. (Otkrivenje 22, 8)

  • A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja proroci i svi koji èuvaju rijeèi ove knjige. Bogu se pokloni!" (Otkrivenje 22, 9)

  • Blago onima koji peru svoje haljine: imat æe pravo na stablo života i na vrata æe smjeti u grad! (Otkrivenje 22, 14)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina