pronađen 938 Rezultati za: amit

 • Jetró örült mindannak a jónak, amit az Úr Izraellel éreztetett, amikor az egyiptomiak hatalmából kiszabadította õket. (Kivonulás könyve 18, 9)

 • Mózes apósa erre megjegyezte: "Nincs rendjén, amit csinálsz: (Kivonulás könyve 18, 17)

 • Az egész nép egy szívvel válaszolt: "Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol." Mózes megvitte az Úrnak a nép feleletét. (Kivonulás könyve 19, 8)

 • De ha már napkelte után történt, akkor a tolvaj vérét meg kell torolni. Annak viszont teljes kárpótlást kell fizetnie. Ha nincs mibõl megtennie, õt magát kell eladni és úgy kifizetni, amit ellopott. (Kivonulás könyve 22, 2)

 • a hetedik évben azonban hagyd ugaron és ne nyúlj a terméshez, hogy néped szegényei éljenek belõle. Amit ezek otthagynak, legyen a föld vadjaié. Ugyanígy tégy szõlõddel és olajfáiddal. (Kivonulás könyve 23, 11)

 • Tartsátok meg mindazt, amit parancsoltam nektek. Idegen istenek nevét ne hívjátok segítségül. Ne is lehessen azt a szádból hallani. (Kivonulás könyve 23, 13)

 • De ha hallgatsz a szavára és megteszel mindent, amit parancsol, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatni fogom azokat, akik téged szorongatnak. (Kivonulás könyve 23, 22)

 • Utána vette a szövetség könyvét és felolvasta a népnek. Õk kijelentették: "Amit az Úr parancsol, azt követjük és megtartjuk." (Kivonulás könyve 24, 7)

 • Ott fogok veled találkozni, s a törvény ládáján álló két kerub között, az engesztelés táblájáról közlöm veled mindazt, amit általad Izrael fiainak mondani akarok. (Kivonulás könyve 25, 22)

 • Áron viselje azt a homlokán, s így magára veszi mindazokat a tökéletlenségeket, amelyek hozzátapadnak mindenhez, amit Izrael fiai Istennek felajánlanak: minden áldozatukhoz. Áron viselje azt mindig a homlokán, hogy így lehívja rájuk Isten irgalmát. (Kivonulás könyve 28, 38)

 • Segítõül adtam hozzá Oholiábot, Achizamach fiát, Dán törzsébõl, s megáldottam kellõ hozzáértéssel, hogy mindent kivitelezzen, amit neked parancsoltam: (Kivonulás könyve 31, 6)

 • Az Úr így válaszolt Mózesnek: "Megteszem azt is, amit kértél, mivel kegyelmet találtál színem elõtt, és én név szerint ismerlek téged." (Kivonulás könyve 33, 17)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina