Talált 1121 Eredmények: mare

 • O mare mulţime [de oameni] a plecat cu ei; turme şi cirezi şi vite foarte multe. (Cartea Exodului 12, 38)

 • ,,Spune-le fiilor lui Israél să se întoarcă şi să-şi fixeze tabăra înaintea lui Pi-Hahirót, între Migdól şi mare, faţă în faţă cu Báal-Ţefón: să fixați tabăra chiar în faţa lui, lângă mare! (Cartea Exodului 14, 2)

 • Egipténii i-au urmărit; toţi caii şi carele lui Faraón, călăreţii lui şi oştirea lui i-au ajuns când îşi aşezau tabăra lângă mare, la Pi-Hahirót, faţă în faţă cu Báal-Ţefón. (Cartea Exodului 14, 9)

 • Moise şi-a întins mâna asupra mării: Domnul a mânat marea cu un vânt puternic dinspre răsărit toată noaptea, a făcut din mare uscat şi apele s-au despărţit. (Cartea Exodului 14, 21)

 • Apele s-au întors şi au acoperit carele, călăreţii şi toată oştirea lui Faraón, care intraseră după ei în mare; şi n-a rămas nici măcar unul dintre ei. (Cartea Exodului 14, 28)

 • Atunci Moise şi fiii lui Israél au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci cu mărire s-a preamărit. Cal şi călăreţ în mare i-a aruncat. (Cartea Exodului 15, 1)

 • Carele lui Faraón şi oştirea lui le-a aruncat în mare; căpeteniile lui alese s-au afundat în Marea Roşie. (Cartea Exodului 15, 4)

 • Căci caii lui Faraón, carele şi călăreţii lui au intrat în mare şi Domnul a făcut să se întoarcă peste ei apele mării; fiii lui Israél au mers pe uscat prin mijlocul mării. (Cartea Exodului 15, 19)

 • Míriam intona în faţa lor: „Cântaţi Domnului, căci cu mărire s-a preamărit; cal şi călăreţ în mare i-a aruncat”. (Cartea Exodului 15, 21)

 • Acum ştiu că Domnul este mai mare decât toţi dumnezeii; asta s-a arătat când [egipténii] s-au purtat cu aroganţă împotriva alor săi”. (Cartea Exodului 18, 11)

 • piei de berbeci vopsite în roşu, piei de viţei de mare şi lemn de salcâm; (Cartea Exodului 25, 5)

 • Să faci o învelitoare pentru acoperiş din piei de berbec vopsite în roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare deasupra ei! (Cartea Exodului 26, 14)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina