Talált 3488 Eredmények: s-a

 • Atunci am luat cartea cea mică din mâna îngerului şi am mâncat-o. Ea era în gura mea dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-a umplut stomacul de amărăciune. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 10)

 • După aceea, mi s-a dat o trestie ca un toiag şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei care se prosternă în el! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 1)

 • Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut chivotul alianţei lui în templul său. Apoi au fost fulgere, zgomote, tunete, cutremur şi grindină mare. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 19)

 • Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 1)

 • Şi s-a făcut un război în cer: Mihaél şi îngerii lui s-au luptat cu dragonul; şi dragonul a luptat împreună cu îngerii lui, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 7)

 • dar n-a avut putere şi nu s-a mai găsit locul lor în cer. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 8)

 • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

 • Dar i s-au dat Femeii cele două aripi ale vulturului celui mare ca să zboare în pustiu spre locul ei, unde este hrănită pentru un timp, pentru timpuri şi pentru jumătate de timp, departe de faţa şarpelui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 14)

 • Dragonul s-a înfuriat pe Femeie şi a plecat să facă război cu urmaşii descendenţei ei, aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 17)

 • Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Atunci, tot pământul, cuprins de uimire, [s-a dus] după Fiară. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 3)

 • I s-a dat o gură ca să rostească [vorbe] pline de trufie şi blasfemie şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 5)

 • Şi i s-a dat [putere] să facă război împotriva sfinţilor şi să-i învingă; i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, popor, limbă şi neam. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 7)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina