Talált 3794 Eredmények: koji

 • To su sijaèi razdora, sjetilnici koji nemaju Duha. (Poslanica Jude apostola 1, 19)

 • Onomu koji vas može oèuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju - (Poslanica Jude apostola 1, 24)

 • koji posvjedoèi za rijeè Božju i za svjedoèanstvo Isusa Krista - za sve što vidje. (Otkrivenje 1, 2)

 • Blago onomu koji èita i onima što slušaju rijeèi ovog proroštva te èuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu! (Otkrivenje 1, 3)

 • Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim (Otkrivenje 1, 4)

 • i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvoroðenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha (Otkrivenje 1, 5)

 • Gle, dolazi s oblacima i gledat æe ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat æe nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. (Otkrivenje 1, 7)

 • Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. (Otkrivenje 1, 8)

 • Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijeænjaka, (Otkrivenje 1, 12)

 • Anðelu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijeænjaka: (Otkrivenje 2, 1)

 • Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. (Otkrivenje 2, 2)

 • I anðelu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bijaše mrtav i oživje: (Otkrivenje 2, 8)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina