Talált 9 Eredmények: Köszönt

  • Erre így szólt Gechaszihoz: "Övezd fel derekadat, vedd kezedbe botomat, és menj el! Ha találkozol valakivel, ne köszöntsd, s ha valaki köszönt, ne viszonozd. Aztán tedd botomat a fiú arcára." (Királyok II. könyve 4, 29)

  • Te hozod a sötétséget és ránk köszönt az éj, s az erdõ vadjai körülhúznak. (Zsoltárok könyve 104, 20)

  • Köszöntsétek egymást szent csókkal! Krisztus minden egyháza köszönt titeket. (Rómaiaknak írt levél 16, 16)

  • Minden testvér köszönt titeket. Köszöntsétek egymást szent csókkal! (Korintusiaknak írt I. levél 16, 20)

  • Köszönt titeket valamennyi szent, fõképp a császár házából valók. (Filippieknek írt levél 4, 22)

  • Köszönt titeket fogolytársam, Arisztarchusz és Márk, Barnabás unokaöccse; rá vonatkozó utasításaimat már megkaptátok. (Kolosszeieknek írt levél 4, 10)

  • Ha megérkezik oda, fogadjátok szívesen! Köszönt benneteket még Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül csak õk dolgoznak együtt velem Isten országának hirdetésében; igazi vigasztalásomra szolgáltak. (Kolosszeieknek írt levél 4, 11)

  • Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Õ állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát. (Kolosszeieknek írt levél 4, 12)

  • Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos és Démász. (Kolosszeieknek írt levél 4, 14)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina