Talált 920 Eredmények: nagy

 • A fiatalember nem késlekedett úgy tenni, mivel szerette Jákob lányát, és környezetében nagy volt a tekintélye. (Teremtés könyve 34, 19)

 • Vagyonuk ugyanis túl nagy volt ahhoz, hogy együtt maradjanak, és a vendéglátó ország sem bírta el õket sok vagyonuk miatt. (Teremtés könyve 36, 7)

 • Íme, hét esztendõ következik, amikor Egyiptom egész földjén nagy bõség uralkodik. (Teremtés könyve 41, 29)

 • Azt mondta: "Isten vagyok, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek, (Teremtés könyve 46, 3)

 • Szekerek és lovasok is kísérték õket, így a menet igen nagy volt. (Teremtés könyve 50, 9)

 • Amikor Góren-ha-Atadhoz értek, a Jordánon túlra, nagy ünnepi gyászszertartást tartottak. Hét napig tartó gyászünnepséget rendezett atyjának. (Teremtés könyve 50, 10)

 • Mikor a föld lakói, a kánaániták a Góren-ha-Atad-i gyászünnepélyt látták, így szóltak: "Az egyiptomiaknak nagy gyászünnepük van." Ezért a helyet Abel-Mizrajimnak nevezték el. A Jordánon túl fekszik. (Teremtés könyve 50, 11)

 • Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van: életben tartson egy nagy népet. (Teremtés könyve 50, 20)

 • Az Úr így is tett. A bögölyök nagy tömegben ellepték a fáraó házát, szolgáinak a lakását és egész Egyiptomot. Az ország nagyon szenvedett a bögölyök miatt. (Kivonulás könyve 8, 20)

 • Az Úr jóakaratra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt. Mózesnek is nagy tekintélye volt a fáraó hivatalnokai és népe elõtt. (Kivonulás könyve 11, 3)

 • Akkor majd hivatalnokaid mind hozzám jönnek, leborulnak elõttem és mondják: Vonuljatok ki, ti és az egész nép, amely téged követ. Akkor majd kivonulunk." Ezután nagy haraggal távozott a fáraótól. (Kivonulás könyve 11, 8)

 • A fáraó éjjel fölkelt, hasonlóképpen a szolgái és minden egyiptomi. Nagy sírás tört ki Egyiptomban, mert nem akadt ház, amelyben halott ne feküdt volna. (Kivonulás könyve 12, 30)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina