Talált 612 Eredmények: neked

 • Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei elõtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tõlem, amit akarsz, és megadom neked." (Márk evangéliuma 6, 22)

 • Péter így szólt Jézushoz: "Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek." (Márk evangéliuma 9, 5)

 • Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyûlik össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre: "Néma és süket lélek, parancsolom neked, menj ki belõle, és ne térj többé vissza belé!" (Márk evangéliuma 9, 25)

 • és megkérdezték: "Milyen hatalom birtokában teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?" (Márk evangéliuma 11, 28)

 • Jézus csak ennyit mondott: "Bizony mondom neked, hogy még ma éjjel, mielõtt a kakas másodszor szólna, háromszor megtagadsz." (Márk evangéliuma 14, 30)

 • jónak láttam én is, hogy elejétõl kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, (Lukács evangéliuma 1, 3)

 • Az angyal azonban így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. (Lukács evangéliuma 1, 13)

 • "Én Gábor vagyok - felelte az angyal -, s az Úr színe elõtt állok. Az a küldetésem, hogy ezt megmondjam neked, és adjam tudtodra ezt a jó hírt. (Lukács evangéliuma 1, 19)

 • "Mindezt a hatalmat és dicsõséget neked adom - mondta -, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. (Lukács evangéliuma 4, 6)

 • De tudjátok meg, hogy az Emberfiának igenis van hatalma a földön a bûnöket megbocsátani!" Ezzel a bénához fordult: "Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza!" (Lukács evangéliuma 5, 24)

 • Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt: "Ifjú, mondom neked, kelj föl!" (Lukács evangéliuma 7, 14)

 • Jézus akkor hozzá fordult: "Simon, mondanék neked valamit." Az kérte: "Mester! Hát mondd el!" (Lukács evangéliuma 7, 40)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina