Talált 145 Eredmények: vagyunk

 • Szavadra útnak indulnak-e a villámok, s mondják-e neked: "Nos, már itt is vagyunk!"? (Jób könyve 38, 35)

 • Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erõsek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebbõl is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad. (Zsoltárok könyve 90, 10)

 • Mert õ a mi Istenünk, mi pedig legelõjének népe, s kezére bízott nyáj vagyunk. (Zsoltárok könyve 95, 7)

 • Tudjátok meg, Isten az Úr! Õ alkotott minket, az övéi vagyunk. Az õ népe vagyunk, és nyáj a legelõjén. (Zsoltárok könyve 100, 3)

 • Amikor ezek meglátták a hatalmas sereget, így szóltak Júdáshoz: "Hogy vehetnénk fel a harcot ily kevesen ekkora túlerõvel? Ráadásul kimerültek vagyunk, hiszen ma még nem is ettünk." (Makkabeusok I. könyve 3, 17)

 • Júdás követet küldött, jóindulatúan azt üzente: "Kénytelenek vagyunk területeteken átvonulni, hogy eljuthassunk földünkre. Senki sem fog ártani nektek. Csak gyalogosan átvonulunk." De õk vonakodtak kaput nyitni. (Makkabeusok I. könyve 5, 48)

 • Le akarták róla beszélni: "Nem vagyunk rá képesek - mondták. - Mentsük inkább az életünket. Aztán majd visszatérünk testvéreinkkel, és fölvesszük velük a harcot. Most túl kevesen vagyunk." (Makkabeusok I. könyve 9, 9)

 • Megkaptuk az aranykoszorút és a pálmaágat, amit küldtetek, és készen vagyunk rá, hogy teljes békét kössünk veletek. Majd írunk a tisztviselõknek, hogy adjanak nektek haladékot. (Makkabeusok I. könyve 13, 37)

 • Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: "Mit akarsz tõlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk." (Makkabeusok II. könyve 7, 2)

 • Ha jól megy sorotok, akkor az megfelel kívánságunknak. Mi is jól vagyunk. (Makkabeusok II. könyve 11, 28)

 • Hiszen a kezében vagyunk mi magunk, a szavaink, egész értelmünk és minden ügyességünk. (Bölcsesség könyve 7, 16)

 • Ha vétkeztünk is, a tieid vagyunk, hisz ismerjük hatalmadat. De nem akarunk vétkezni, mert tudjuk, hogy hozzád tartozunk. (Bölcsesség könyve 15, 2)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina