1. Ezek azok a királyai az országnak, akiket Izrael fiai legyõztek, s akiknek földjét megszerezték, a Jordánon túl, kelet felé, az Arnon-pataktól egészen a Hermon-hegységig, az egész Arabát is beleértve:

2. Szichon, az amoriták királya, aki Hesbonban székelt és az Arnon völgye szélén fekvõ Aroertõl [a völgy közepét is beleszámítva] Gileád felén át egészen a Jabbok-patakig, az ammoniták határáig uralkodott,

3. keleten pedig az Arabán át egyfelelõl Kinnerot tengeréig és Araba tengeréig vagy a Sós-tengerig, Bet-ha-Jesimot irányában, ahonnan az ember délen eléri a Piszga lejtõinek a lábát.

4. Mellette Og, Básán királya, a legutolsó refaiták egyike uralkodott - Astarotban és Edreiben székelve -

5. a Hermon-hegységen, Szalkán és egész Básánon, egészen a gesuriták és maachatiták határáig, továbbá Gileád felén, Szichonnak, Hesbon királyának a határáig.

6. Mózes, az Úr szolgája és Izrael fiai legyõzték, és (országát) Mózes, az Úr szolgája Ruben és Gád fiainak, valamint Manassze törzse felének adta birtokul.

7. Ezek azok a királyai az országnak, akiket Józsue és Izrael fiai legyõztek a Jordánon innen, nyugat felé, a Libanon völgyében fekvõ Baal-Gádtól egészen a Pele hegyéig, amely Szeirrel szemben emelkedik, és akiknek földjét Józsue Izraelnek adta örökségül, aszerint, ahogy törzsekre oszlik,

8. a hegyvidéken és a síkságon, Arabában és a lejtõkön, a pusztában és a Negebben - a hetiták, amoriták, kánaániak, periziták, hivviták és jebuziták (földjén):

9. Jerikó királya - egy; a Bétel melletti Ai királya - egy;

10. Jeruzsálem királya - egy; Hebron királya - egy;

11. Jarmut királya - egy; Lachis királya - egy;

12. Eglon királya - egy; Gézer királya - egy;

13. Debir királya - egy; Geder királya - egy;

14. Horma királya - egy; Arad királya - egy;

15. Libna királya - egy; Adullam királya - egy;

16. Makkeda királya - egy; Bétel királya - egy;

17. Tappuach királya - egy; Hefer királya - egy;

18. Afek királya - egy; Száron királya - egy;

19. Madosz királya - egy; Hacor királya - egy;

20. Szimoon királya - egy; Achsaf királya - egy;

21. Tanach királya - egy; Megiddó királya - egy;

22. Kedes királya - egy; Jokneam királya Kármelban - egy;

23. Dor királya a Dor magaslatain - egy; Gojim királya Galileában - egy;

24. Tirca királya - egy. Összesen 31 király.

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina