1. Én is, amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát.

2. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettrõl.

3. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódottan mentem hozzátok.

4. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erõ bizonyságából,

5. hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.

6. A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeit,

7. hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktõl fogva megdicsõülésünkre rendelt.

8. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsõség Urát.

9. Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik õt szeretik.

10. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.

11. Ki ismeri az ember bensõ dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke.

12. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentõl eredõ Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk.

13. Errõl beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva.

14. A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkébõl ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie.

15. Noha a lelki ember mindent megítél, õt nem ítéli meg senki.

16. "Hiszen ki látta át Isten gondolatait, hogy oktatná õt?" Mi azonban birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak.

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina