1. Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złoto.

2. Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na miedź przetapiają,

3. kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień i mroki, i zmierzch.

4. Na odludziu kopią chodniki, hen tam, gdzie noga się gubi, zawieszeni kołyszą się samotni.

5. Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoszą jak ogniem,

6. bo kamień i szafir zawiera z ziarnkami złota zmieszany.

7. Drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa;

8. nie dojdzie tam dumne zwierzę, nawet i lew tam nie dotrze.

9. By wyciągnąć ręce po krzemień, do gruntu przewraca się góry,

10. w skale się kuje chodniki, a oko otwarte na wszelką kosztowność;

11. tamuje się źródła rzek, by skarby wydobyć na powierzchnię.

12. A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy?

13. Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących.

14. Otchłań mówi: Nie we mnie. Nie u mnie - tak morze dowodzi.

15. Nie daje się za nią złota, zapłaty nie waży się w srebrze,

16. nie płaci się za nią złotem z Ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem.

17. Złoto i szkło jej nierówne, nie wymienisz jej na złote naczynie;

18. nie liczy się kryształ i koral, perły przewyższa posiadanie mądrości.

19. I topaz z Kusz nie dorówna, najczystsze złoto nie starczy.

20. Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy?

21. Zakryta dla oczu żyjących, i ptakom powietrznym nieznana.

22. Podziemie i Śmierć oświadczają: Nie doszło tu echo jej sławy.

23. Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibę;

24. On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem;

25. określił potęgę wiatru, ustalił granice wodzie.

26. Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał piorunom,

27. wtedy ją widział i zmierzył, wtenczas ją zbadał dokładnie.

28. A do człowieka powiedział: Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła unikanie.

“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina