1. Van hely, ahol ezüstöt találnak, olyan hely is akad, hol aranyat mosnak.

2. Föld mélyérõl hozzák felszínre a vasat, és a kövekbõl rezet olvasztanak.

3. Véget vet az ember (lenn) a sötétségnek, azután feltúrja utolsó zugáig a sziklakõzetet - addig éjszaka borult rá.

4. Lámpás emberek kifúrják az aknát, úgy csüngenek ottan, lábuk elfelejtve, emberektõl távol lebegnek (az ûrben).

5. A kenyérgabona sarjadzik a földbõl, noha lent alatta tûzzel robbantanak.

6. Sziklatömbben van a zafír lelõhelye, de még aranypor is található benne.

7. Olyan ösvény ez, hogy keselyû nem látja, a héja szeme sem tudja kifürkészni.

8. A büszke vad sem veszi arrafelé útját, nem járt arra még soha oroszlán.

9. Az ember ráteszi kezét a kövekre, egész alapjukig dúlja a hegyeket.

10. Áttöri a sziklát és tárnát nyit benne, sok-sok drágaságot láthat ott a szeme.

11. Felkutatta már a folyóknak forrását, és sok rejtett dolgot napvilágra hozott.

12. De hát a bölcsesség - ez vajon honnét van, és az értelemnek hol a lelõhelye?

13. Odavivõ utat nem ismer az ember, élõk országában nem lehet meglelni.

14. Az õsvizek azt mondják: nem lakik bennünk, a tenger megvallja: nálam sincs lakása.

15. Arannyal nem lehet érte megfizetni, és a színezüst sem elég nagy ár érte.

16. Nem lehet megvenni ofiri aranyért, sem ritka ónixért, sem pedig zafírért.

17. Nem érhet föl vele sem arany, sem üveg, aranyedényért sem lehet becserélni.

18. A korallt és kristályt ne is említsük, a bölcsesség ára drágább a gyöngynél.

19. Nem olyan értékes a kusi topáz sem, de még színarannyal sem mérhetõ össze.

20. Honnan is származik tehát a bölcsesség, és az értelemnek hol a lelõhelye?

21. Fátyol takarja minden élõ elõl, el van rejtve az ég madarai elõtt.

22. Maga az alvilág és a halál is vallja: mi csak hallomásból tudunk róla.

23. Egyedül az Isten ismer hozzá utat, egyedül õ tudja, hol a lelõhelye.

24. [Mert a szeme ellát a Föld határáig, õ mindent lát, mi az ég alatt van.]

25. Amikor a szélnek megszabta a súlyát, és a vizeket mércéjével mérte,

26. amikor az esõnek korlátot szabott, és a mennydörgések útját kijelölte,

27. akkor volt, hogy látta, a súlyát lemérte, megvizsgálta és lehatolt mélyére.

28. Az embernek akkor csupán ennyit mondott: "Az Isten félelme, lásd, ez a bölcsesség, az okosság meg: kerülni a bûnt."

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina